SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Plast och samhälle 2019

Konferens 2019-09-05

Användningen av plast ifrågasätts alltmer. Det ökar behovet av kunskap insikter om platsens roll i ett hållbart samhälle. För att ditt företag eller din organisation ska kunna ta väl underbyggda beslut gäller det att ha koll. Är plasten fri från skadliga kemikalier, bygger den på förnybara råvaror eller ingår den i ett slutet kretslopp i en cirkulär ekonomi?

 

Under konferensen Plast och samhälle 2019 diskuteras vad som krävs av marknaden och av offentliga verksamheter för att nå fram till en hållbar plastanvändning. På agendan står det senaste inom innovation, nyskapande affärsmodeller, företagens och kommunernas strategier och utblickar i värld som i allt större utsträckning söker lösningar på samhällsutmaningar kopplade till plats.