SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Skogen som intäktskälla

Konferens 2019-06-28

I sommar samlas kvinnor i skogsbruket från de nordiska länderna för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling på temat Skogen som intäktskälla. Välkommen att träffa skogsägare, företagare och forskare på exkursioner och seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i förändrat klimat, jämställdhet i skogsbruket och mycket annat. Bakom mötet står Nordiske skogskvinner.

 

Välkommen att träffa skogsägare, företagare och forskare på exkursioner och seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i förändrat klimat, jämställdhet i skogsbruket och mycket annat.