SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Smartare process kortar träbyggande

Webinar 2021-12-08

Med väderskyddat trähusbyggande och bred samverkan kan byggtiden på plats halveras. Det visar en ny studie av Rolf Jonsson, senior konsult inom byggprojektledning, och Mats Persson, universitetslektor vid Malmö Universitet.

 

Genom att studera byggprojekt som genomförs idag och analysera förutsättningar och möjliga utvecklingar har tidsaspekter och kostnadsaspekter undersökts. I de analyserade projekten har det varit tydligt att när det är dags att planera för byggproduktionen är valmöjligheterna att utforma väderskydd och att anpassa byggsystem och leveranser begränsade. De tidiga valen och besluten begränsar handlingsfriheten för byggaren.

 

För att uppnå vinster behöver samarbetet mellan byggherrar, entreprenör, installatörer och stomleverantörer vara mer utvecklat och integrerat. Med högre förtillverkningsgrad och väderskydd är det möjligt att halvera byggtiden jämfört med konventionellt byggande i branschen idag. Det ställer också krav på att förutsättningarna för byggprojekten analyseras i tidiga skeden av byggprocessen.