SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Virtuell produktion – tekniker, metoder och arbetssätt

Webinar 2022-01-27

Virtuell produktion innebär att man i förväg kan planera och analysera hur förändringar i produktionen kommer att påverka verksamheten. Syftet är att undvika kostsamma misstag och korta tiden från idé till driftklart system.

 

Seminariet riktar sig till alla som är nyfikna på hur virtuella verktyg kan användas för att analysera och utveckla produktion.

 

Deltagarna kommer att få en översikt av området Virtuell produktion, tekniker, metoder och arbetssätt. Hur bör man tänka när man vill använda olika typer av simuleringsverktyg och hur undviker man vanliga fallgropar. Vi kommer även att presentera olika simuleringsprojekt och det kommer att finnas tid för diskussion och frågor.