SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Webseminar: Norsk skogsektor mot 2050: Gir biodrivstoff nye muligheter?

Seminarium 2020-05-06

Hva skal til for å gjøre fremtidens bioenergi lønnsom og bærekraftig? Hvor er råstoffene og til hvilken kostnad?

 

NMBU inviterer til et åpent seminar på nettet hvor vi presenterer den nyeste forskningen om råstoff til biobasert industri i Norge, utvikling av nordiske verdikjeder for biodrivstoff og nye markeder for trevirke.

 

Resultatene vi presenterer kommer fra to forskningsprosjekter. I prosjektet BioNEXT har vi sett på hva som skal til for at fremtidig bioenergiproduksjon skal bli lønnsom, effektiv og bærekraftig, mens hovedmålet i Bio4Fuels er å utvikle biodrivstoff som kan produseres bærekraftig og kommersielt i Norge. Vi som arrangerer seminaret jobber først og fremst med råstofftilgjengelighet, skogsektormodellering og rammevilkår.

 

Hensikten med seminaret er å samle sentrale aktører i verdikjedene i skogsektoren – i vid forstand. Vi vil presentere hovedresultatene fra BioNEXT og diskutere hvordan vi kan bygge videre på dem i Bio4Fuels, i samarbeid med brukerpartnere og andre interesserte.

 

Seminaret holdes onsdag 6. mai 2020 kl 12:00 – 14:30. Deltagelsen er gratis, men påmelding kreves. Påmelding skjer på https://nettskjema.no/a/142214. De påmeldte vil du få tilsendt en lenke til nettstedet hvor webinaret blir holdt ca en uke før arrangementet.

 

Foreløpig program

  • 12:00: Velkommen – bakgrunn og formål
  • 12:05: Råstoff til ny biobasert industri i Norge: Hvor og hvor mye – nå og fremover
  • 12:25: Biodrivstoff basert på norsk trevirke: Hva vil råstoffet koste og hva er effektene på skog­verdi­kjeden?
  • 12:45: Scenarier for avvirkning og tømmerpriser i Norge mot 2040
  • 13:00 Pause
  • 13:10: Biodrivstoff i Norden: Premisser for utvikling av en nordisk verdikjede for biodrivstoff
  • 13:30: Alternative anvendelse av trevirke på lang sikt: klima­nytte og markedsmuligheter
  • 13:50: 5 min. innspill fra brukerpartnere: Hva er viktig nå og hvordan kan næring og forskning samarbeide?
  • 14:10 Spørsmål og svar