SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Kunskapslyft om biobaserade och återvunna material

Nyheter 2019-03-18

BioInnovation i samverkan med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna drar nu igång BioLyftet. En utbildningssatsning som riktas till små och medelstora företag som vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. 11 april kommer BioLyftet till Paper Province och håller ett frukostseminarium för alla som vill veta mer och bli inspirerade om vilka möjligheter som finns.

 

Utbildningen ger en bild av vilka alternativa material som finns och hur de presterar. Teori varvas med praktiska övningar där företagen får arbeta med ett antal frågeställningar såsom mål, nuläge, hinder och kundönskemål. Efter utbildningen ska företagen ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt.

– Vi har två utbildningstillfällen som drar igång i Stockholm den 13 mars och Göteborg den 15 mars. Det har varit ett stort intresse och utbildningarna blev snabbt fulltecknade. Vi ser fram emot att arrangera fler utbildningar runt om i landet under våren och sommaren för det finns helt klart ett behov. Många företag vill vara i framkant i omställningen till hållbara material, säger Erik Perzon, RISE IVF som projektleder satsningen på uppdrag av BioInnovation.

 

Frukostseminarier och utbildningstillfällen
För den som vill veta mer om BioLyftet finns möjlighet att delta i frukostseminarier där det ges inspiration och exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området samt information om utbildningen.

 

Kommande frukostseminarier äger rum i Värnamo den 21 mars, Växjö den 22 mars och Karlstad den 11 april. Fler frukostseminarier planeras och utbildningstillfällen planeras framöver, exempelvis i Värnamo i maj.

– Det här utbildningsinitiativet ligger helt rätt i tiden och vi har med glädje sett ett stort intresse från företagen i branschen, säger Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

 

Bakgrund till BioLyftet
Utbildningen är framtagen av RISE med hjälp av medel från Naturvårdsverket. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast. Under 2019 genomför det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation utbildningarna i nära samverkan med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna.

Jonas Aspling och Erik Perzon från RISE projektleder utbildningen. Fotograf: Johan Olsson

 

Läs mer om BioLyftet och om anmälan till satsningens aktiviteter på www.bioinnovation.se/projekt/biolyftet