SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Många framstående testbäddar i Bioeconomy Region

Nyheter 2020-12-15

Att kunna testa sin gröna innovation i en säker miljö är ett viktigt steg mot ett mer hållbart företagande och en mer hållbar framtid. En testbädd är en miljö där du kan testa nya idéer praktiskt redan under utvecklingsfasen.

 

Test- och demonstrationsanläggningar, så kallade testbäddar, är till för att prova och demonstrera nya processer och lösningar eller tillverka prototyper. Det gör testbäddarna till viktiga bryggor mellan forskning och kommersialisering. Kort och gott en bra möjlighet att förädla dagens idéer till morgondagens hållbara produkter och snabba på innovationstakten.

 

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR

Inom projektet The Bioeconomy Region har vi haft som mål att göra testbäddarna i regionen mer tillgängliga för innovatörer och företagare. I dag saknas kunskap hos många att de här miljöerna finns och att man kan få hjälp med att testa sina idéer och komma vidare med prototyper och liknande, säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province.

 

The Bioeconomy Region har därför samlat de största testbäddarna i regionen på en överskådlig karta, samt listat ytterligare ett 30-tal öppna testbäddar som finns inom projektets geografiska område i Sverige och Norge. Här finns exempelvis stora testbäddar inom förpackningsmaterial för livsmedel, som är en av regionens största styrkor. Bland andra UMV Coating Systems i Säffle, Brobygrafiska i Sunne, Pro2B på Karlstads Universitet och Nofima i Oslo som alla är framstående inom utvecklingen av matförpackningar. Här finner du översikten över testbäddarna

 

ÖVRIGA INNOVATIONER FRÅN SKOGEN
Andra exempel på framstående testoch innovationsmiljöer inom regionen är ShareLab i Norge, som är en språngbräda för företag som vill utveckla produkter inom biotech, Teknikdalen Innovationsarena i Dalarna som stöttar olika typer av tillväxtföretag samt LignoCity i Värmland som är en världsunik plattform inom miljöteknik med speciellt fokus på lignin från skogen som råvara. Men möjligheterna stannar inte där. Regionens testmiljöer kan erbjuda utveckling av innovationer inom allt från automation, simulering, bioraffinering och biodrivmedel till träbyggnation, 3D-printing av biokomposit, förpackning, kemi och mycket mer.

 

Sammantaget gör testbäddsmiljöerna vi har här i Bioeconomy Region att det här är helt rätt område att söka sig till för att realisera framtidens innovationer från skogen, konstaterar Peter Edberg.

 

VAD ÄR EN TESTBÄDD?
Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.
Källa: Vinnova