SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Norwegian Fashion Hub ny projektpartner

Nyheter 2019-07-09

Norwegian Fashion Hub är ny partner i The Bioeconomy Region. Vi bad VD Linda Refvik att berätta om verksamheten och varför de valt att gå med i projektet.

 

– Vi ser The Bioeconomy Region som en facilitator för att utveckla innovativa lösningar och produkter för textilindustrin, säger Linda Refvik.

 

Linda Refvik, CEO på Norwegian Fashion Hub (NFH), leder modeklustret som består av 52 små och mellanstora företag.

Norwegian Fashion Hub (NFH) är ett modekluster bestående av 52 små och medelstora företag.

 

Klustret finansieras av Innovation Norges klusterprogram Arena för femte året och ansöker om Arena Pro-status (NCE / National Cluster and Excellence) i höst.

Berätta om modeklustrets utveckling

Hittills har Norwegian Fashion Hub arbetat för att vara en drivande kraft för att bygga kompetens och stimulera utvecklingen av norskt mode.

 

Vi har gått från 12 till 52 medlemmar på fem år och vi upplever en ökning av nyetablerade varumärken som gynnar en växande industri. Vi har gått från cirka 5 till 25 partners som kommer att vara med på resan för att bygga den norska modenäringen.

 

Sammantaget står vi för 14 procent omsättningstillväxt trots en minskning av handeln med 0 procent. Och inte minst har vi sett en exportökning på 11 procent – norskt mode har aldrig varit mer internationellt tillgängligt.

Hur ser du på framtiden?

Vi har genomfört och har pågående innovations- och omstruktureringsprojekt som är viktiga för utvecklingen och för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar.

 

Undersökningar visar att för alla kreativa industrier så är det det norska modets rykte som ökat mest. Vi har gått från att vara längst ner på listan till att öka mest av alla. Norska konsumenter har aldrig tidigare varit så intresserade av norskt mode som de är idag.

Hur arbetar klustret med hållbarhet?

Den globala situationen, även för mode, är inte särskilt positiv. Branschen och Norge har en stor utmaning att lösa om vi ska uppnå FN: s hållbarhetsmål.

 

Vi är fast i ett komplicerat globalt leverantörssystem som kan verka förlamat och när lönsamheten går ner måste företagen utöva brandsläckning. Det är tufft att förändra affärsmodellen, investera i nya digitala processer, teknik, expertis etc. Därför kan paradigmskiften – att gå från en beprövad rutin till att förstå och genomföra en ny – leda till att nya företag föds och gamla försvinner.

 

Här är några globala nyckeltal som vi måste förhålla oss till:

 

  • 78 procent av inköpscheferna tror att hållbarhet kommer att vara en viktig faktor inom segmentet fast fashion innan 2025
  • Aktörer inom fast fashion kommer inte att överleva om de inte går över till en behovsdriven affärsmodell
  • Branschen behöver optimera och digitalisera och radikalt ändra logistiksystemet
  • 82 procent tror att enkla plagg kommer att bli helt automatiserade, vilket innebär 80 procents minskning av sysselsättningen till år 2025.

ÄR INDUSTRIN I EN FÖRÄNDRING?

Vi kan inte fortsätta reproducera den gamla affärsmodellen. Vi måste hitta andra sätt att skapa lönsamhet som inte skadar vår planet. Vi vet ännu inte vad lösningen är, men NFH kan jobba engagerat och aktivt tillsammans med företag, lärosäten, forskning, teknik, organisationer och myndigheter för att utveckla de nya hållbara lösningarna.

 

Vi arbetar för cirkulära modeller där Norwegian Fashion Hub kommer att bidra till att lösa stora sociala och affärsmässiga utmaningar.

Varför har NFH valt att gå med i projektet The Bioeconomy Region?

Vi ser The Bioeconomy Region som en facilitator för utveckling och innovativa lösningar och produkter för textilindustrin. Vi tror på samarbete för utveckling nationellt och i Norden. Genom samarbete i hela värdekedjan kan vi tillsammans hitta de nya lösningarna.

 

Vi vill utforska frågeställningar som: Hur kan skogen vara en del av utvecklingen av nya textilier? Kan skogen ersätta modeindustrins behov av bomull? Kan Norge vara en innovatör inom hållbara textilier? Hur kan bioekonominsektorn visa vägen till hållbare förpackningar?

 

Vi är väldigt tacksamma för den dialog vi har nu. Flera initiativ är redan på gång. Vi har bland annat fått en preliminär studie om hållbara förpackningar, och vi jobbar ihop med Business Finland och Finlands ambassad för att få till ett evenemang under Oslo Innovation Week.