SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Projektet

Om Interreg-projektet

I Bioeconomy Region ligger vi långt framme inom den skogliga bioekonomin. Men för att lyckas nå uppsatta klimatmål och samtidigt utnyttja den skogliga bioekonomins fulla potential behöver utvecklingen och innovationstakten gå snabbare. Därför skapades Interreg-projektet «The Bioeconomy Region» år 2017 av ett antal aktörer i skandinaviska inlandet (se nedan).

 

Projektet ska under tre år stimulera till nya träbaserade innovationer och stötta små och medelstora företag att öka sin marknad och sin internationella konkurrenskraft inom skoglig bioekonomi. För att åstadkomma detta gör projektet insatser över hela värdekedjan, från direkta stödåtgärder och utbildningsinsatser, till att koppla ihop olika intressenter och skapa nya mötesplatser i regionen.

 

Fakta om projektet «The Bioeconomy Region»

Insatsområde:Små och medelstora företag
Svensk projektägare:Region Värmland
Norsk projektägare:Viken fylkeskommune
Övriga projektdeltagare:Region Dalarna, Säffle kommun, Paper Province och Innlandet fylkeskommune.
Projektpartners:Sammanlagt är 41 olika partners i Sverige och Norge engagerade i projektet.
Se hela listan här.
EU-stöd:1 239 563 €
Statliga IR-medel:680 000 €
Totalbudget:4 424 877 €
Projekttid:15 maj 2017 – 15 maj 2020

 

 

Intresserad av att veta mer om projektet? Kontakta oss gärna!