SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Partnerskapsmöte 2019, Campus Ås

Den 12 mars 2019 samlades partners till The Bioeconomy Region i Ås, Norge. Partnerskapsmötet bjöd på en rad intressanta presentationer, diskussioner och nätverksmöjligheter. Under förmiddagen gav projektledarna Sofia Nibblén Berndtsson och Monika Svanberg oss en överblick i vad som skett i projektet såhär långt, våra samarbetspartners presenterade sina olika rapporter som tagits fram och berättade om sina slutsatser och hur det kan gynna Bioeconomy Region. Vi fick också höra om vår nya grafiska profil och hur den är tänkt att användas och vilka kommunikationsinsatser som kommer att krävas för att nå ut med vårt projekt till ännu fler.

 

Efter lunchen skiftades fokus från det som varit till hur vägen vidare ser ut och vad som kommer att ske i projektet framöver. Vi fick en inblick i hur framtidens bostäder skulle kunna se ut när hållbart byggande presenterades. Dessutom fick vi se nya innovationer inom förpackningar gjorda av fibrer och bioplast som är skonsamma mot både människor och miljön. Dagen avrundades med en paneldiskussion där våra partners pratade om hur de ser på framtiden där biobaserade material blir allt vanligare.

 

Stort tack till våra partners för en givande dag!