SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Samarbete skapar framtidens förpackningar

Nyheter 2020-12-07

I The Bioeconomy finns ett stort antal testbäddar där innovationer får liv. Ett exempel på det är påsen på bilden. Genom projektet och ett samarbete mellan Sverige och Norge har den klimatsmarta snacksförpackningen utvecklats.

 

Påsen är ett konkret resultat som kommit till tack vare The Bioeconomy Region. Åtta aktörer i regionen har samarbetat för att få fram ett material som är så gott som helt fossilfritt.

 

Att kunna testa material i verkligheten och inte bara i ett laboratorium är ovärderligt för innovation. Och här har vi dessutom en unik möjlighet att kombinera flera testbäddar i regionen för att få en hel process, säger Jørgen Ingeberg på norska Emballasjeforeningen.

 

Hans kollega Kari Bunes håller med.

 

I både Sverige och Norge finns mycket kompetens inom det här området och nu har vi höjt nivån över landsgränserna för att få större effekt. Tack vare det har vi fått stora möjligheter inom förnybara resurser. Om vi ska klara övergången till en cirkulär ekonomi måste vi använda fiberbaserade material i högre grad.

 

FOSSILFRI BARRIÄR
Snackspåsen som tagits fram i samarbete med en norsk varumärkesägare har en fossilfri barriär, det vill säga det skikt som skyddar livsmedlet och gör så att inte syre, fett och aromer kan tränga ut eller in. Vanligtvis är barriärerna gjorda av fossilbaserad plast eller aluminium.

 

Det smarta med den här produkten är att man kan förpacka på ett bra sätt och skydda innehållet i förpackningen. Dessutom kan man återvinna den som ett papper eftersom det är så lite polymerer i den, säger Per Emilsson på UMV Coating Systems i Säffle.

 

Det här är ett väldigt viktigt samarbete. En enskild intressent har inte kompetensen hela vägen, fortsätter han.

 

AVANCERAD PILOTANLÄGGNING
Det är hos UMV Coating Systems som mycket av arbetet skett. I deras testbädd, en avancerad pilotanläggning, kan tester med olika bestrykningstekniker ske. En annan aktör i samarbetsgruppen är Seelution, ett företag i Kristinehamn som producerar ett miljövänligt, återvinningsbart material som används till att bestryka papper och kartong. Materialet är helt växtbaserat och innehåller varken plast eller fossila delar.

 

I en testbädd har man möjlighet att testa materialet utan att det kostar bortfall av vanlig produktion. Tack vare det har vi haft möjlighet att laborera med olika inställningar för att hitta bästa möjliga resultat, säger Dag Tryggö, Seelution AB.

 

FRAMTIDENS MATFÖRPACKNINGAR
Peter Edberg på Paper Province tycker att samarbeten som detta är ovärderliga.

 

När de olika aktörerna i förpackningsvärdekedjan möts, både de som har behoven och de som kan möjliggöra dem, det är då vi ser tydliga resultat.

 

Nu är det viktigt att fler hakar på och använder testbäddarna som finns i området för att skynda på och göra företagens steg från idé till kommersiell produkt enklare.

 

– Gemensamt arbetar vi för framtidens miljövänliga matförpackningar.