SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Skal utvikle «smarte vegger» til regjeringskvartalet

Nyheter 2022-03-30

Statsbygg har inngått kontrakt med et konsortium bestående av Vyrk, Inventas og Spilka Industri. De har fått i oppdrag å utvikle «smarte vegger» til det nye regjeringskvartalet i Norge.

 

Målet med prosjektet Smarte vegger i det nye regjeringskvartalet er å bygge rimeligere, raskere og mer bærekraftig ved bruk av industrialiserte byggesystemer, lokalt trevirke og med søkelys på gjenbruk i produksjon, montasje og drift.

 

En av deltakerne i konsortsiet, Vyrk er deltaker i BiS-prosjektet og samarbeider med Klosser Innovasjon om å utvikle partnerskap på tvers av grensen for å skape nye innovative og bærekraftige paneler.