SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Värmland leder den svenska utvecklingen

Nyheter 2019-01-17

En grön utveckling är en lönsam affär för både miljön och ekonomin – det visar ny statistik från svenska SCB*. Värmland ligger i framkant och är bäst i Sverige på att förädla skogen och skapa tillväxt. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen i länet rejält.

 

Den 30 januari presenterades unik statistik över bioekonomi som visar att Värmland intar en förstaplats när det kommer till förädlingsvärde, det vill säga företagens värde minus råvaror och arbetskraft. Värdet uppgår till 13 procent av länets totala ekonomi och det slår ingen annan region. Dessutom har det ökat stabilt under perioden 2008–2016, som statistiken avser.

 

En av flera anledningar till den positiva utvecklingen är att de värmländska biobaserade företagen blir allt bättre på att ta tillvara på hela produktionen – från ax till limpa – på hemmaplan. En annan förklaring är effektivisering. Vinsten per anställd ökar varje år vilket dock innebär att antalet sysselsatta i branschen inte ökar i samma takt.

 

En specialdesignad ­kajak­ som skrivs ut på några timmar och dessutom är gjord av trä. Det görs på Melker Kayak i värmländska Sysslebäck och är ett av flera exempel på bioekonomi. Foto: Roger Borgelid

 

– Med rätt satsningar har regionen goda möjligheter att öka försprånget och växla upp det bioekonomiska området, vilket innebär tillväxt och fler jobbtillfällen. De satsningar som har gjorts hittills börjar visa resultat men vi skulle gärna se ännu starkare tillväxt för de små och medelstora företagen, säger Dag Hallén, strateg inom bioekonomi, klimat och energi på Region Värmland.

 

– Statistiken visar att vi är på rätt väg och stärker vår attraktionskraft. Det är viktigt både för att locka kompetens och nya företag till regionen och för att vi ska uppnå visionen om att vara den ledande kompetensnoden inom skogsbaserad bioekonomi, säger Maria Hollander som är vd på Paper Province, en av de ledande aktörerna inom skoglig bioekonomi.

 

Koldioxidutsläppen minskar med en femtedel

Vidare visar statistiken att koldioxidutsläppen från bioekonomin i länet har minskat med 21,7 procent under perioden 2008-2016 och att bara tre regioner kan uppvisa ett bättre resultat. Detta mycket tack vare ett framgångsrikt omställningsarbete till mer biobränsle i industrin.

 

– Det går därför att konstatera att Värmland har lyckats med konststycket att förena en ökad tillväxt med lägre klimatgasutsläpp. Det är en win-win för både företagsamheten och miljön och det tycker jag vi värmlänningar ska vara stolta över, säger Stina Höök, ordförande i Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd.

Fakta om statistiken

SCB* har i samverkan med tolv regioner, som ingår i nätverket “Bioekonomi – regioner i samverkan” , tagit fram ny statistik över bioekonomi. Det har aldrig gjorts tidigare. Statistiken omfattar perioden 2008–2016 och gör det möjligt att följa den gröna utvecklingen vad gäller ekonomi, klimatpåverkan och sysselsättning på regional nivå och över tid. Den framtagna statistiken är ett konkret och viktigt verktyg för alla regioner som på allvar vill kunna arbeta med omställningen till en biobaserad ekonomi.

*Statistiska centralbyrån