SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Värmländsk skog blir förskola

Nyheter 2021-08-16

I Karlstad byggs en ny förskola där en majoritet av byggnaden kommer att bestå av trä från värmländska och mellansvenska skogar. Även de träd som tas ned i samband med etableringen av skolan kommer att återanvändas, bland annat som delar av den inbjudande utemiljön. Ytterväggarna byggs helt av limträ från Moelven.

 

Läs mer om projektet på Svensk Byggtidning.