SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Vi erbjuder...

Steps to Export

Vill du växa på en global marknad? Då finns programmet Steps to Export Värmland som ger redskap för en lyckad internationalisering.

 

Genom Region Värmlands satsning Regional exportsamverkan Värmland kan vi erbjuda små och mellanstora företag kunskap och verktyg för en framgångsrik exportsatsning.

OM PROGRAMMET

Steps to Export är ett verktyg som är framtaget av Business Sweden för att förbereda svenska företag som vill börja exportera eller är i ett tidigt skede i sin exportsatsning. Studier visar att företag som deltagit i Steps to Export i snitt har 11 procent högre exportomsättning än de som inte gjort det. Programmet är uppdelat i fem olika moduler och inleds med en kickoff. Modulerna innehåller teman och verktyg som marknadsprioritering, säljargument, att välja rätt distributör, samarbetspartners, avtal, exportkalkyl och finansiering med mera.

 

Under programmet träffas ni vid fem tillfällen om tre timmar vardera. Under första träffen kommer man att gå igenom process, upplägg och behovsanalys. Träffarna genomförs i Karlstad med cirka en månads mellanrum.

 

Däremellan planeras individuella coachmöten in, där det ges möjlighet till fördjupning oss i just dina frågeställningar. Målet med processen är att varje företag arbetar fram sin egen exportplan och planerar en konkret exportinriktad aktivitet.

VAD ERBJUDS?

  • Fördjupad kunskap inom internationell affärsutveckling
  • Exportplan som strategiskt underlag för att exempelvis söka finansiering
  • Individuell coaching i arbetet med att ta fram exportplan
  • Hjälp med planering och finansieringslösningar för en konkret exportinriktad aktivitet

DELTAGARAVGIFT

Programmet delfinansieras av Regional exportsamverkan Värmland vilket innebär en deltagaravgift på endast 4995 kr för företag i Värmland. Företag utanför regionen kan också ha chans att få vara med, till en högre deltagaravgift. Hör av dig för mer information.

ANMÄL INTRESSE

Regional exportsamverkan Värmland planerar att genomföra Steps to Export med en ny grupp företag under 2020. Det går redan nu att anmäla intresse för att delta, så tipsa gärna företagare till: benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se eller sebastian.ullstrom@regionvarmland.se

PROGRAMINNEHÅLL

Val av marknad
Vilka marknader är intressanta? Vilka produkter/tjänster är intressanta att exportera?

Säljargument
Konkurrensanalys. Hur ser säljargumenten ut? Sätta rätt pris internationellt.

Att välja distributör
Hitta distributör, samarbetspartners. Upprätthålla goda relationer. Skriva avtal.

Exportkalkyl/finansiering
Gör kalkylen för exportsatsningen. Hur ska den finansieras?

Exportplan
Deltagarna presenterar sin exportplan.