SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioeconomy Regions in Scandinavia

Bioeconomy Regions in Scandinavia

För klimatets och affärernas skull måste bioekonomin växa. Bioeconomy Regions in Scandinavia är ett samarbetsprojekt som ska stärka bioekonomin, göra våra områden och företag attraktiva för investeringar och stärka våra positioner som internationellt ledande inom skoglig bioekonomi. Det gör vi genom att stötta små och medelstora företag inom skoglig bioekonomi och lyfta upp bioekonomi på den politiska dagordningen.

På den här webbplatsen hittar du information om vad projektet erbjuder och kontaktuppgifter till våra aktörer som kan hjälpa dig och ditt företag att ta nästa steg.

Interreg-projektet «The Bioeconomy Region» finansieras av de svenska regionerna Värmland och Dalarna, Säffle kommun, fylkeskommunerna Viken och Innlandet i Norge samt Paper Province och Interreg Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden.