SV / EN / NO
Bioeconomy Region

7 forbilder i tre

Nyheter 2020-12-18

Å bygge hus av tre er langt fra nytt, men å bygge høyt og stort i tre – det er nytt. I Bioeconomy Region ligger vi langt fremme og kan blant annet skryte av verdens høyeste trebygning – Mjøstårnet. Her ser du det og flere andre forbilder som viser hvilke muligheter som finnes for å utvikle den bærekraftige byggingen både i bredden og høyden.

 

1. VALLE WOOD i Oslo sentrum er et prakteksempel i tre. Med sine 6700 kvadratmeter er det Norges største næringsbygg – i massivtre. NCC har utviklet og bygd det nyskapende prosjektet. I 2017 ble det første spadetaket tatt, og sommeren 2019 flyttet de første leietakerne inn. Bygget kommer på sikt til å spare over 40 prosent CO2-utslipp sammenlignet med referansebygninger i stål og betong.

 

Valle Wood symboliserer et skifte innen bærekraft med nye, mer miljøvennlige materialer og reduserte utslipp av drivhusgasser. Samtidig er prosjektet et viktig bidrag til utviklingen av et nytt område i Oslo, sier lederen for NCC Building Norway, Are Ström.

 

Tummensstrand i Växjö kommune i Sverige.

Tummensstrand i Växjö kommune i Sverige.

2. TUMMENSSTRAND. I Växjö kommune i Sverige har man utarbeidet en strategi for å øke byggingen av trehus og besluttet at 50 prosent av byens nybygg skal være i tre. Tummensstrand er ett av de trehusene.

 

Kringsjå Studentby i Oslo - bygget i massivtre.

Kringsjå Studentby i Oslo – bygget i massivtre.

3. KRINGSJÅ STUDENTBY i Oslo – bygget i massivtre. Bygningen er godkjent som et FutureBuilt-prosjekt, noe som innebærer at det er et modellprosjekt som reduserer utslipp av drivhusgasser og opprettholder høy arkitektonisk kvalitet.

 

Stockholms første store prosjekt i massivtre, samt et av de største i verden i et bymiljø.

Cederhusen i Hagastaden er Stockholms første store prosjekt i massivtre, samt et av de største i verden i et bymiljø.

4. CEDERHUSEN. I Hagastaden i Stockholm vokser det frem en ny bydel, Cederhusen, som begynte å bygges i januar 2019. Det er Stockholms første store prosjekt i massivtre, samt et av de største i verden i et bymiljø.

 

Mjøstårnet i Brumunddal.

Mjøstårnet i Brumunddal er hele 85,4 meter høyt!

5. MJØSTÅRNET. I mars 2019 ble verdens høyeste trebygning innviet – Mjøstårnet i Brumunddal. For å lykkes med Mjøstårnet har man benyttet seg av limtre, kerto-tre og massivtre. Bygningen er 85,4 meter høy, og i de 18 etasjene er det både leiligheter, hotell, kontorer og restauranter. I det banebrytende prosjektet har svenske Moelven Töreboda og norske Moelven Limtre AS samarbeidet og levert og montert alle trekonstruksjonene.

 

For Moelven er Mjøstårnet et tydelig bevis på hva som er mulig å få til i tre, og vi tror at denne bygningen kan inspirere flere til å velge klimasmarte løsninger i tiden fremover, sier Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier.

 

Treet i Bergen

Treet i Bergen er 14 etasjer høyt og har bærende konstruksjon av limtre.

6. TREET I BERGEN. Også før Mjøstårnet ble bygget lå verdens høyeste trehus i Norge – Treet i Bergen. Huset er 14 etasjer høyt, har en bærende konstruksjon av limtre og er forsterket med en betongplate i hver femte etasje for økt stabilitet.

 

Södra Skolan er en nybygd barneskole i KL-tre.

Södra Skolan i Grums i Sverige er en nybygd barneskole i KL-tre.

7. SÖDRA SKOLAN i Grums i Sverigeer en nybygd barneskole helt bygd i KL-tre, som lokalproduseres på Stora Ensos fabrikk i Grums – den største og mest moderne i verden.

 

VIL DU VITE MER OM TREKONSTRUKSJONER?
Sammen med Innovasjon Norge har The Bioeconomy Region laget fem filmer om ulike byggeprosjekter i Norge, blant annet om byggeprosessen av Mjøstårnet.