SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Biokompositter

Produksjon av deler: Erstatt fossile råvarer med biobasert tre!

Når EU iverksetter krav om at det skal være minst 35 % resirkulert materiale i alle nye produkter, har store deler av industrien store oppgaver foran seg! Vi jobber derfor aktivt med å hjelpe bedrifter å løse denne utfordringen. Hvordan kan vi gjøre nye produkter resirkulerbare? Å erstatte plast med tre kan være én av løsningene.

Ditt produsentansvar

Ett av FNs bærekraftsmål sier at industrien må gå fra å bruke ikke-fornybare råvarer til fornybare. For å oppnå dette målet får produsenter et produsentansvar. Det vil si at de står ansvarlige for å sikre alle nye produkter fra vugge til grav. I en verden stappfull av kompositter med fossile råvarer som ikke er resirkulerbare, finnes det et gigantisk marked for nye biobaserte produkter og råvarer. Biobaserte materialer og biokompositter kan være løsningen som gjør din bedrift både bærekraftig og konkurransedyktig.

Trefiber og 3D-printing

Råvarer fra skogen, fra byggeplassenes restavfall og fra tre-industriens restprodukter, finnes i overflod. Med krav om grønt skifte og bærekraft satser vi i regionen på et nytt og viktig område for utnyttelse av trefiber sammen med thermoplast. Det er et fremragende miljø på Circlab i Torsby der det satses på nettopp 3D-printing, trefiber og kunnskaps- og næringsutvikling. Biokompositter i for eksempel sportsutstyr, bildeler, båter, hjelmer og vindturbiner kan gjøres mer bærekraftige ved hjelp av testsenterne som har spisskompetanse på tre som råvare.

Dette betyr testsenterne for deg

Testsenterne er unike miljøer og felles møteplasser for oppstartsbedrifter, inkubatorer, FoU-institusjoner, industri, universitetsmiljøer, fylker, interesseorganisasjoner og innovasjonsselskaper der man sammen kan finne løsninger på felles utfordringer. 

Testsenterne gir muligheter for å få testet resirkulerte materialer og materialer som kan erstatte fossile råvarer. Her eksperimenteres
frem nye løsninger for å erstatte eksisterende produkter, få til nye innovasjoner, lage prototyper og lage reservedeler i biobasert materiale. Like viktig får du tilgang til kunnskaper og erfaringer
i hvordan man skal ivareta forhold som styrke, overflate og komponentenes funksjonalitet og i tillegg til ønskede kvaliteter. 

Bruk næringshagene og scienceparkene

Næringshagene og scienceparkene i ditt distrikt kjenner testsentrene godt. Derfor kan disse være den koblingsboksen eller døråpneren du og din bedrift trenger for å komme i kontakt med spennende innovasjonsmiljøer underveis i ditt bærekraftsarbeid.

 

Testsentere i regionen:

Fagskolen i Viken

Dette er det største laboratoriet som Festo har levert innenfor industriell digitalisering (I4.0) uansett type skole. Laboratoriet inneholder alle teknologiene innen-
for industri 4.0. Laboratoriet her blir brukt til både undervisning og utvikling.

Kompositt-laboratoriumet er et laboratorium som blir brukt av videregående skole, fagskole og universitet. Dette laboratoriet blir brukt til undervisning på polymer og komposittmaterialer. Laboratoriet har alle fasiliter for forskning og utvikling på komposittmaterialer. Laboratoriet har også en egen autoklave som er samme teknologi som blir brukt i industrien.

Innovatum Science Park

Innovatum Science Park koordinerer virksomhetene i Produktionteknisk Centrum – en arena for forskning, utvikling, testing og demonstrering.

Her møtes teknikere og ingeniører fra ulike bedrifter, universitetsstudenter og forskere for å utvikle nye teknikker, metoder, ferdigheter og forretningsmuligheter. I dette senteret er det kompetanse innen automasjon, digitalisering, termisk prosessering, sveising, additiv produksjon, nondestructive testing, måling, skjæring og kompositt. Det finnes mange veier å gå for den som vil teste en idé eller metode her; alt fra korte tester utført på en dag eller to til flerårige forskningsprosjekter.

Circlab

Circlab er et innovativt utviklingsmiljø for design og 3D printing, og er en sentral hub i den svenske regionen og på nasjonalt nivå. Testanlegget har en god infrastruktur for å produsere små til store geometrier – fra mindre 3D-printere opp til stor industrirobot. Circlab har en maskinpark for å utvikle, produsere og teste biobaserte filamenter (biobaserte strenger og pellets) for bruk i printingen.

 

Vil du vite mer om biokompositter og hva det kan bety for virksomheten din? Ta kontakt med en av aktørene i regionen.

Norske aktører:

Buskerud Næringshage, Hallingdal Næringshage, Landsbyen Næringshage, Sør-Hedmark Næringshage, Næringshagen ØstfoldSirkTREKjeller Innovasjon

Svenske aktører:

Johanneberg Science Park, Paper Province, RISE, Högskolan Väst, Innovatum Science Park, IUC Dalarna