SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Om Bioeconomy Regions in Scandinavia

Om Bioeconomy Regions in Scandinavia

I regionene og fylkene som utgjør Bioeconomy Regions in Scandinavia, er vi omgitt av skog. Vi har brukt det til vår fordel. I mange år har vi i indre Skandinavia raffinert skogen og gjort den om til bærekraftige produkter og tjenester som papir, emballasje, drivstoff, møbler og hus. Dette har gjort oss til ledende i Norden innen skogbioøkonomi.

Bioeconomy Regions in Scandinavia kart

I dag kan vi være stolte av verdensledende næringer så vel som nye innovative selskaper innen skogbioøkonomi i våre regioner og fylker. I tillegg er det et unikt miljø med flere fremtredende forskningsinstitusjoner, testsenter og kunnskaps- og næringsklynger som sammen med industrien leder både innovasjon og utvikling fremover.

 

VISJON OG MÅL

– Vår visjon i er å bygge en internasjonalt ledende posisjon innen bioøkonomi basert på tre gjennom samarbeid.

 

Hovedmålet er å øke den internasjonale konkurranseevnen, markedet og veksten av små og mellomstore bedrifter som produserer biobaserte produkter og tjenester fra hovedsakelig skogråvarer.

 

I tillegg til hovedmålet ønsker regionen også å synliggjøre samarbeid mellom industri og offentlig virksomhet for å øke attraktiviteten til områdene og interessere nordiske og internasjonale investorer med fokus på bioøkonomi basert på tre.

 

Økt utvikling av bioøkonomi er en viktig del av puslespillet for å nå fastsatte klimamål. Ved å skape og opprettholde et velfungerende partnerskap mellom aktører og regioner, kan regionen bidra til det grønne skiftet.