SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Skogseiere

SKOGSEIERNE MED AVGJØRENDE ROLLE

Tilrettelegging for et aktivt, lønnsomt og bærekraftig skogsbruk i grenseregionen er en kritisk faktor for å sikre en framtidig næring som kan skape bærekraftig suksess. I Bioeconomy Regions in Scandinavia er det store muligheter for tettere samarbeid.

Hele verdikjeden må med

Skogmarken i seg selv står for en betydelig økonomisk verdi. Forretningsmulighetene som finnes i og nær skogen er verdifulle på mange måter – både for den enkelte skogseier og for samfunnets utvikling. Uten skogeiernes interesse for å være aktive forvaltere av egen skogeiendom, vil industrien mangle råstoff. Skogeiernes betydning er derfor like stor som for eksempel innovatørene av biokompositter og biobasert materiale. Derfor er det på høy tid at vi retter søkelyset mot skogeierne i fortsettelsen. Skogsdriften må balansere ulike hensyn og tilfredsstille skogsertifiseringskrav. Lønnsomheten må være tilfredsstillende. Skogeierne har dessuten ansvar for å få opp ny skog etter hogst. Ved å pleie den unge skogen aktivt, betyr det mye for både mengde og kvalitet på framtidsskogen. Så aktiv forvaltning av skogressursene er viktig både for skogeieren, verdikjeden og samfunnet. Interessen og etterspørselen etter produkter basert på fornybart råstoff bare øker. For at skogen skal kunne klare å bytte ut mye av de fossile råvarene som brukes i dag, kreves det økt skogproduksjon og utvikling hele veien fra skogen og videre inn i verdikjedene.

Tettere kommunikasjon

Ved dialog og aktiv erfaringsutveksling på tvers av regionen, kan skogeiere og deres organisasjoner på begge sider av grensen være med på å løse felles utfordringer og utforske felles muligheter. Ved å kartlegge skogeiernes utfordringer og interesser, kan vi tryggere fortsette arbeidet med bioøkonomi fordi først da har vi alle relevante aktører på laget.

Tenke langsiktig

Den langsiktige målsettingen med innsats fra skogeierne, er at skogsdriften skal kunne utvikles for høyere lønnsomhet, effektivitet, innovasjon og kanskje også større synlighet av skogens betydning. Da skaper vi mer verdi per tømmerstokk!

Mange skogseiere i regionen

I Värmland eier 28 000 enkeltpersoner 60 % av skogen, og resten eies av selskaper. I Dalarna finnes ca. 21 000 skogseiere i mens det er ca. 45 000 i Västra Götaland. I Innlandet finnes ca. 21 000 skogeiere og ca. 18 116 i Viken/Oslo. Hvis du vil vite mer eller dele erfaringer og komme i kontakt med aktører i regionen som kan hjelpe deg med å skape gull av restmaterialer og biprodukter, kan du kontakte oss og vi vil fortelle deg mer!

Vil du vite mer og hva det kan bety for din virksomhet? Ta kontakt med en av aktørene i regionen:

Fyrbodals kommunalförbundGröna klustret NuntorpHushållningssällskapet VästLRF Kronoberg (Skogens Mångbruk)Mötesplats StenebyNorwegian Wood ClusterGlommen Mjøsen Skog SAViken Skog SAHaldenkanalen regionalparkUtmarksforvaltningen ASSveriges LantbruksuniversitetPaper Province