SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Tekstil

Tekstilbransjen må bli mer bærekraftig!

Når tekstilprodusenter må sikre at produktene skal kunne ombrukes og resirkuleres, holder det ikke lengre å bruke plast og andre fossile råvarer i tekstilene! Sammen med andre kan hele tekstilverdikjeden utfordres med bærekraftige løsninger. I Bioeconomy Region finnes kompetansen og nettverkene som allerede er godt i gang med å skape felles løsninger med biobaserte og resirkulerte materialer. Nå gjelder det å brette opp ermene sammen!

 

Bedrifter og designere i tekstilverden er avhengige av klynger og samarbeid for å få til store endringer i bransjen når hele verdikjeden må med. En av de største utfordringene nå er å finne frem til løsninger som møter EUs krav om at nye produkter skal inneholde minst 35 % resirkulert materiale. Biobaserte råvarer fra trær kan være erstatningen, men hvordan få det til? Jo, via forskning, testing, kunnskapsdeling og døråpnere! I Bioeconomy Regions in Scandinavia finnes aktørene som kan hjelpe.

INNOVASJONSAKTØRER

Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA) og Wargön Innovation er aktører som bidrar til at teknologiløsninger møter bedrifter med samme utfordringer. De både jobber med bærekraftige løsninger mot det offentlige, har kunnskap og erfaringer fra andre land, vet hva som skjer i bransjen, vet hvordan løse utfordringer og hvordan møte kravene. I tillegg har de stor betydning for å åpne dører.

OM NF&TA

NF&TA er et innovasjons- og utviklings- selskap som leder næringsklyngen Norwegian Fashion and Textile Agenda for norsk mote-, sport- og tekstilnæring. Klyngen er den aktøren i Norge som disponerer mest kompetanse og det største nettverket til å mobilisere det som må til for å utvikle en mer bærekraftig norsk tekstilindustri.

OM Wargön

Wargön Innovation är en innovationsmiljö där vi lotsar nya materialinnovationer vidare i parallell affärs- och teknikutveckling. Målet är att möjliggöra resan från laboratoriets idé- och gramskala till marknadsfärdiga produkter. Vi bygger delprojekt och arbetar tillsammans med de aktörer som behövs utifrån varje innovations unika behov. Vi samarbetar med näringsliv, akademi, offentliga parter och civilsamhälle och har ett mycket brett kontaktnät.

Ladda ner vår broschyr

 

Hvis du vil vite mer, og komme i kontakt med aktører i regionen som kan hjelpe deg med muligheter innen tekstil, kontakt:

 

NF&TA
Kabelgata 13
0580 Oslo

 

Wargön Innovation
Wargön Innovation AB
Box 902
SE-461 29 Trollhättan