SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Fossilfri emballasje

Du er ikke alene i jakten på bærekraftig emballasje!

Emballasje er et enormt stort felt, og det jobbes iherdig med forskning og testing for å erstatte fossil emballasje med biobaserte løsninger. Adferdsendring og omstilling etter EU-krav kommer uansett med tiden, men hvor går du som bedrift eller produsent for å få hjelp og råd om biobasert innpakking?

Fremtiden vår krever at produktene vi omgir oss med, skal være resirkulerbare. Men, det er ikke nok. Fremtiden består også av at vi skal bruke mindre fossile ressurser. Emballasjen må i større grad bestå av resirkulerte og/eller fornybare ressurser. Denne systemendringen er svært omfattende og én virksomhet alene blir for liten til å kunne påvirke systemet. Likevel presser EU på med produsentansvar til både små og store virksomheter.

Bli en del av laget

For å få til store endringer må forskning, akademia, finansiering, offentlige innkjøpere, idémakere og produktutviklere – alle på banen. Tilgang til oppdatert kunnskap, innblikk i forskning og muligheter til å teste de ulike produksjonsmulighetene, er det Bioeconomy Regions har tilrettelagt for. I regionen jobber det allerede en rekke aktive aktører med utfordringene knyttet til emballasje. Sammen får man til enklere og kortere veier til bærekraft!

Møteplasser for utvikling

Interesseorganisasjonen Den Norske Emballasjeforening og Paper Province på svensk side, er møteplasser der man lærer av hverandre, løser felles utfordringer og får muligheter til å samarbeide med industrien, forsknings- og testmiljøer i tillegg til offentlige innkjøpere. Næringshagene gir råd om hvor din vei til bærekraft bør gå slik at bedriften din kan få løst sin emballasje-utfordring eller være med på å løse andres utfordringer.

Testsentre for emballasje i regionen:

UMV testsenter: Testmiljø for emballasje med behov for membran/bestryknings- teknologi.
Emballasjeforsk: Nettverk der norske forskningsinstitusjoner samarbeider.

Tips:

Visste du at det finnes en emballasjeskole? Sjekk ut på emballasjeforeningen.no

 

Vil du vite mer om hva som skjer innen fossilfri emballasje og hvordan du kan dra nytte av det? Kontakt emballasjeforeningen.no eller Paper Province!