SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Reststrømmer

BIPRODUKTER ER FORNYBART «GULL»!

Det finnes store mengder prima materialer igjen etter trefiberbasert industri som kun brukes til produksjon av varme og elektrisitet. Det er åpenbart at det er både stor klimagevinst, men også et stort kommersielt potensial i å heller utnytte og foredle restmaterialene til nye produkter.

 

Store pluss-verdier og -effekter

Overskuddet av rester er resirkulerbare ressurser! Når store mengder biprodukter fra tre- og papirindustrien ikke går opp i flammer, får vi sirkulærøkonomi med pluss i både klima- og bedriftsregnskapet. Plussverdi for produsenter som kan selge biproduktene isteden for å avfallshåndtere dem og plussverdi for miljøet fordi karbondioksidet bindes lengre og at treets levetid forlenges. 

Prosjekt om reststrømmer viser vei

For å illustrere hva restmaterialer kan brukes til, ble tre produksjonsindustrier utvalgt etter tre ulike typer restmaterialer: Krysslimt tre, spesialpapir og avskjær fra modulhus-produksjon. Takket være Testsenteret for tre og design i Dals Långed, kunne designere, industridesignere og produksjonsteknikere jobbe med materialene. Flere bedrifter på både norsk og svensk side viste stor interesse for å ta opp spørsmålene om reststrømmer fra trefiberindustrien. Derfor ble seminaret «Reststrømmer blir nye produkter» arrangert i Skövde med reststrømsutstilling og webinar der resultatene fra prosjektet ble formidlet. Bedrifter presenterte også sitt arbeid og syn på spørsmålet om reststrømmer.

Store og små skaper synergier

Samarbeid om innovasjon

Næringshagene, bedriftsklyngene og innovasjonsmiljøene i Bioeconomy Regions in Scandinavia er koblingsboksene som trengs på tvers av regioner, grenser og bransjer slik at flere utnytter mulighetene innom den skoglige bioøkonomien, og at det skapes nye bærekraftige produkter i nye markeder. Flere forretningssamarbeid pågår som et direkte resultat av arbeidet. Det er også lagt opp til fremtidig arbeid for å kunne utnytte reststrømmene på en mer industrialisert og effektiv måte. Oppsummert har vi slått fast at produktutvikling basert på reststrømmer, biprodukter og resirkulerte materialer stiller nye krav til både bedrifter og forskning, men det åpner også for nye muligheter!

 

Hvis du vil vite mer eller å komme i kontakt med nettverket, se vår partnerside:

Bioeconomic Regions In Scandinavia partners