SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Biokull

Skogs- og treindustrien på oppdrag for å løse stålindustriens klimatiltak med biokull

Mange industrier har utfordringer med å bli bærekraftige. Og kravene gjelder store og små bedrifter uansett hvilke fossile ressurser de må erstatte. Stålindustrien trenger mye råstoff til foredling av sine produkter – kan skogen løse behovet med biokull?

Sammen finner vi løsninger

Å få bukt med bruken av fossile produkter i storindustrien, er et viktig bidrag for å oppnå FNs bærekraftsmål. Bioeconomy Regions in Scandinavia legger til rette for møteplasser der åpen dialog sonderer både muligheter, utfordringer og rom for samarbeid på tvers av bransjer. På denne måten finner vi frem til bærekraftige løsninger som kan erstatte fossilt kull. 

Et case fra stålindustrien

Bioeconomy Regions in Scandinavia – samverkan VOW Green Metals och Sustainable Steel Region from Paper Province on Vimeo.

 

 

Når vi kobler aktører fra skogindustrien sammen med næringshager, forskningsmiljøer, innovasjonsaktører og bedrifter som sitter på tekniske løsninger, kan det lette og forenkle prosessene med å finne alternative løsninger på de utfordringene som identifiseres. 

Et eksempel på samarbeid på tvers av både bransjer og grenser, er innovasjonsaktørene Hallingdal Næringshage, IUC Dalarna og Innovatum Science Park. Partene samler produsenter fra treindustrien for å fremskaffe råvare basert på overskuddsmaterialer fra treproduksjon. Innovatum Science Park bruker kompetanse og produksjonsteknologi for å finne nye løsninger og å legge til rette for effektiv produksjon.  IUC Dalarna åpnet opp for nye markeder via kontakten de har inn til stålindustrien. Sammen har disse skapt en symbiose for hvordan de kan supplere hverandre og samarbeide om råstoff, teknologi og marked for å løse de ulike utfordringene.

Verdifull sparringspartner

Næringshager og næringsklynger har kontakter til forskjellige aktører og kan være den gode sparringspartneren du trenger for å komme sammen med forskjellige industrier og forskningsmiljøer der alle spørsmål og utfordringer kan løftes frem. De er tilgjengelige for din bedrift og er den døråpneren du kan trenge for å skape utvikling, vekst og bærekraftige løsninger sammen med relevante miljøer.

 

Hvis du vil vite mer, dele erfaringer eller komme i kontakt med aktører i regionen som kan hjelpe deg videre, kan du kontakte oss og vi vil fortelle deg mer!

 

IUC Dalarna

Thomas Bajer

+46 (0)70 201 92 21