SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Her finner du filmer som er produsert av partnerne ved forskjellige anledninger og i forskjellige prosjekter.

Følg oss på Youtube kanalen vår

Samarbeid

VOW/SSR

Arbaflame/Lixea

Vyrk/RISE

PARTNERSKAPSMØTER I BIOECONOMY REGIONS IN SCANDINAVIA

Partnerskapsmøte #1 2021 "Hvordan kan vi oppnå nya innovasjoner fra skogen?

Om The Bioeconomy Region In Scandinavia

Bioeconomy Region NO text

Bioeconomy Region EN text

Innovation by nature

Jakten på en miljøvennlig emballasje (full version)

Jakten på en miljøvennlig emballasje (short version)

Tree2Tower, 6-7. Februar 2020

Innledning med Fredrik Larsson, Paul Nemes og Monika Svanberg

Bioeconomy Region In Scandinavia - Sofia Nibblén Berndtsson og Monika Svanberg

Trebyggernasjoner som bidrar til å nå FNs klimamål - Per Aspengren

Norsk trebyggeksempel – Skole og svømmehall i Flesberg kommune, Oddvar Garaas

Går det ab å bygge sykehus i tre i Sverige? – Magnus Falk, RISE

Växjö – Europas første moderne treby, Johan Thorsell

Panelsamtale – Politisk handlingskraft for en industriell produksjon av bygg i tre

Analyse av fem trender i Norden av industriell bygg i tre – Nic Craig

Klimasmarte innkjøp av bygg – Hans Olaf Delviken, DIFI

Karbonlagring – kommuneregnskap for treprodukter – Gry Alfredsen, NIBIO

Byggproduksjonens klimapåvirkning; myndighetskrav og praktiske verktøy – Per Andersson

Panelsamtale: Hva trengs for å gjøre innkjøp av trebygg?

Moderator Malin Thorsén oppsummerer og avslutter første konferansedagen

Innledning til konferansens andre dag, 7 februar. Arman Teimouri, riksdagsledamot (L)

Framtidsbedrifter og startups – WOUP AB

Framtidsbedrifter og startups – Termowood

Framtidsbedrifter og startups – Wood Tube

Framtidsbedrifter og startups – Nock Massiva Trähus

Brannhemmende trepaneler for blokker – Moelven Wood

Dimensjoner av KLT i 3D – Per-Olof Jansson, Poji AB

Samarbeid om hvordan håndtere fukt i trebygg – Byggdialog AB

Panelsamtal om ny teknik för nya och bättre affärer

Framtidens affärer växer i skogen – Maria Hollander

Utmaningar och möjligheter med industrialisering av träbyggnadsbranschen – Lars Atterfors och Helene Vogelmann

En utvecklingsresa med Valmet – möjlighet för lärande mellan branscher? – Arvid Johansson

IndBygg: Ett affärsdrivande nätverk för industriell träbyggnation – Gunnar Hellerström och Helene Vogelmann

Sammanfattning och avslutning av konferensen fredag 7 februari – Malin Thorsén

Knock on Wood, 12. September 2019

Inledning med Stina Höök, Maria Hollander och Jessica Szyber

Jörgen Sundhäll, Byggdialog: Partnering på riktigt

Jonas Fred Hell, Fridh & Hell's Bygg: Så byggde vi lådan i ladan

Björn Visell, Nock Massiva Trähus: Samarbete - Det borde vara en självklarhet

Sam Carlson, PEAB: Från projektering till produktion med KL-trä

Anna Ervast Öberg, Veidekke: Skillnader mellan svenska och norska marknaden. Hur kan vi samarbeta och lära oss av varandra?

David Blomquist, Stora Enso/HEAL: Innovativa digitala lösningar för trä- och byggnadsindustrin

Pernilla Kortzon och Marcus Ekholm, Karlstads kommun

Magnus Morin, Grums kommun

Knut Hvithammer, Sør-Odal kommune

Framtidspanelen

Röster från dagen

Trebruk - Bygg med tre

Kringsjå studentby

Mjøstårnet

Trebruk - Ambassadörer

Moholt Ullerud Borg Havn

Remmen Bjørkelangen

Hva betyr bioøkonomi?

Thomas Breen

Gunnar Olofsson

Erik Larnøy

Kari Bunes

Olav Veum

Marianne Reime

Kristian Omberg

Carina Håkansson

Fredrick Federley

Mia Bernhardsen

Staffan Laestadius

Lena Ek

Per Lyvall

Bioekonomiriksdagen 2018

Bioekonomiriksdagen 2018 - Karlstad

Grande Finale 2020

Entreprenöriell studentsamverkan med Erik Dahlén från Paper Province

Testbäddar med Thomas Bajer från IUC Dalarna