SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bygg i tre

Nøkkelen til et grønt skifte i byggenæringen er samarbeid. Og, nøkkelen, den består av tre!

Byggenæringen kan bli mer bærekraftig hvis flere bygger i tre. Hele verdikjeden i bransjen er omfattende, men potensialet er stort! Vi får til bærekraftig omstilling og møter kravene til både FN og EU når vi jobber sammen. Nøkkelen er samarbeid.

EUs taksonomi

Om ikke lenge må alle bedrifter og organisasjoner stå til ansvar for sitt eget bærekraftsregnskap. Det betyr for eksempel at når banken låner ut penger til husbygging, blir husets bærekraftige verdi regnet i pluss eller minus hos banken. For å unngå at for lav bærekraftverdi på et bygg skal straffes med høyere renter eller krav til større egenandel av finansieringen, må alle ledd i byggenæringen være med for å sikre at vi kan velge bærekraftige materialer. Dette er EUs taksonomi og den kommer ikke bare til å gjelde for banken, men også for eksempelvis forsikringsselskap og store børsnoterte selskaper.

Stort potensial i bransjen

Det er et stort potensial i å videreutvikle byggenæringen: Få opp produktiviteten, automatisere byggeprosessene, gjøre mer i planleggingsfasen, etablere nye produksjonslinjer i fabrikkene for å redusere tid på byggeplass og redusere restavfall. Klimautslippene til byggene reduseres ved å bruke mer tre og andre fornybare råvarer. Økt fokus på ombruk av byggematerialer i tre er nødvendig. Da får vi god ressursbruk og holder karbonet låst i trematerialene lengst mulig . Slik forlenges livssyklusen til råvarene samtidig som verdiskapingen øker.

Møteplasser og dialog

For bedrifter som skal løse disse utfordringene har interregprosjektet Bioeconomy Regions in Scandinavia gitt et nyttig bidrag ved å rigge møteplasser og til- rettelegge for dialog og nettverk. Næringsklyngene og næringshagene jobber strategisk og fremtidsrettet med å få flere til å bygge i tre nasjonalt og internasjonalt og å sørge for hurtigere prosesser, mindre kostnader og enklere veier for å kommersialisere produkter. Veien går via det etablerte samarbeidet og testsentrene. Det gjelder bare å delta!

 

Vil du vite mer om bygging i tre og hva det kan bety for virksomheten din? Ta kontakt med en av aktørene i regionen.

Norske aktører:

Buskerud Næringshage, Hallingdal Næringshage, Landsbyen Næringshage, Sør-Hedmark Næringshage, Næringshagen Østfold, Tretorget AS, Trevekst Oppland AS, Trebruk AS, Trefokus, Norwegian Wood Cluster, SirkTRE, Kompetansepilotene i Viken, Innlandet, Bygg i tre

Svenske aktører:

Sveriges Träbyggnadskansli, Trästad Sverige, Johanneberg Science Park, Paper Province, Västra Götalandsregionen, RISE, Högskolan Väst. Innovatum Science park, Tillverka i Trä