SV / EN / NO
Bioeconomy Region

– Betydelig marked for SMB-er mot de store aktørene

Nyheter 2021-02-01

Etter snart ett år preget av usikkerhet i store deler av samfunnet grunnet koronapandemien, viser tallene at byggebransjen har klart seg bra – og det finnes stort potensial for små og mellomstore bedrifter for å levere produkter til store trebygg.

 

– Markedet for bygg i tre ser veldig bra ut. Det er fordi det generelle markedet har økt i koronaperioden. Dette gjelder innarbeidede løsninger og eksisterende produsenter/leverandører. Her har små og mellomstore bedrifter (SMB-er) allerede et godt grep om markedet, forteller Bjørn Lier, daglig leder i Trebruk AS.

 

Bjørn Lier, daglig leder i Trebruk AS.

 

Virksomheten jobber for økt bruk av tre i regionen rundt Oslofjorden og har arbeidet mot offentlige og private byggherrer i flere år.

 

Lier røper at arbeidet med økt bruk av tre har blitt hemmet på grunn av begrensningene under koronatiden, men samtidig har byggebransjen opprettholdt aktiviteten.

 

– Ser vi på rådgiverbransjen, ser det ut som volumene kan gå ned, men andelen tre her har vi ikke data om i dag. Samtidig er det flere beslutningstakere som har gjort vedtak om å bygge i tre og vi håper de følger sine vedtak.

 

Store muligheter for SMB-er
Forholdene ligger allerede godt til rette for SMB-er som ønsker å være med på den økte aktiviteten i det ordinære byggemarkedet, men Lier tror mulighetene er enda større når det gjelder store bygg med trekonstruksjoner.

 

– SMB-er som konsulenter og rådgivere må lære å løse sine oppdrag med tre. Produsenter og leverandører av festemidler, overflatebehandling, tetningssystemer, VVS og sprinkler må tilpasse til tre. Enkelte produsenter må lære tre for å kunne konkurrere med gode CO2-regnskap, påpeker Lier. Han fortsetter:

 

– Produsenter av treprodukter har et potensial med riktige produkter mot store trebygg som i dag ikke utnyttes. Dette kan være SMB-er. Det finnes et betydelig marked for SMB-er mot de store aktørene. Her ser vi for oss flere større aktører som industrialiserer produktene og vil endre prosessen på byggeplassen. Dette må SMB-ene tilpasse seg ved økt kompetanse og vilje til endring.

 

Offentlige bygg og tre
For at små og mellomstore bedrifter skal komme i posisjon til å levere produkter til offentlige bygg med bærende konstruksjoner i tre, trekker Trebruk-lederen frem betydningen av at offentlige byggherrer velger å bygge i tre slik at entreprenørene kommer i posisjon til å kjøpe inn tjenestene fra SMB-er.

 

– Når det er på plass, kan SMB-er bruke ressurser på å utvikle relasjonen mot entreprenøren og tilpasse egen virksomhet slik at de kan levere mot entreprenørene. Snakker vi om de større SMB-ene kan det være et mål å skape samarbeid som gjør det mulig å besvare forespørsler på store bygg i tre.

 

Lier ser for seg at store og mellomstore byggmestere kan konkurrere med entreprenørene om bygg i flere etasjer om det skal bygges i tre.

 

– Men det må læres og markedet må være stort nok og fristende nok. Disse vil ha behov for å knytte til seg SMB-er innen alle fagfeltene de ikke dekker selv, sier han.

 

KL-tre i Norge
I takt med at byggebransjen har fått et økt fokus på materialvalg og miljøutslipp, har også KL-tre begynt å få fotfeste i Norge. KL-tre er store plater av krysslimte planker som gjør elementene formstabile. Tresorten er i hovedsak gran.

 

Lier forteller at det allerede er på plass en produksjon i Modum og at det er i ferd med å skapes et miljø i Trøndelag. På Sørlandet er det i gang en prosess, men de siste opplysningene tilsier ikke en produksjon før om flere år.

 

– Trekonstruksjonen har allerede miljøfordelene på sin side og er også konkurransedyktig på pris i de fleste sammenhenger. Når Trøndelag og Sørlandet er på plass vil volumene fortsatt tilsi import. Samtidig burde trekvaliteten i Norge tilsi at KL-tre kan eksporteres. Vi ser Frankrike gjør viktige valg om bruk av tre, Danmark har satt fokus på KL-tre og Nordisk Ministerråd har medlemmer som mener tre er en viktig del av klima-løsningen. Derfor er det også aktuelt å se for seg en produksjon i Østfoldregionen, avslutter Lier.

 

Tekst: Mari Kristine Buckholm

AKTØRER SOM SØRGER FOR AT BYGGINGEN BLIR MER KLIMASMART

I The Bioeconomy Region kryr det av aktører som bidrar til en bærekraftig byggebransje ved å fremme tre som råvare. Her finnes interesseorganisasjoner, skogen, sagbruk, testsentre og produsenter av en rekke ulike produkter som gjør byggingen mer klimasmart. Treff noen av våre prosjektpartnere som er viktige i vår utvikling for mer bygging i tre.

KLAR TIL Å TA NESTE SKRITT? VI HJELPER DEG!

Har du en ide for en bærekraftig innovasjon som du vil teste? Trenger du finansiering eller nye forretningskontakter for å kunne skalere opp virksomheten din?