SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioflygbränsle kan produceras i Karlstad

Nyheter 2020-03-30

Produktion av fossilfritt flygbränsle av restprodukter från skogen kan bli verklighet i Karlstad. Ett samarbete mellan Karlstads Energi och Bioshare kan göra de högtflygande planerna verklighet inom fem till tio år.

 

Karlstads Energi är projektpartners i The Bioeconomy Region och har miljö och hållbarhet som hög prioritet. Under 2019 deltog Karlstads Energi i ett projekt ihop med företaget Bioshare som gick ut på att utvärdera möjligheten att samproducera biobränsle och fjärrvärme på kraftvärmeverket.

 

– Genom att använda vår teknik kan vi producera fossilfritt bränsle som sedan kan användas till flygbränsle, berättar Bioshares vd Christer Gustavsson vid en rundvandring på Karlstads Energi.

 

Christer Gustavsson på Bioshare berättar för besökare på värmeverket i Karlstad hur fossilfritt flygbränsle kan utvinnas i pannorna på värmekraftverk. Foto: Paper Province.

 

– Tidigare har det inte varit lönsamt eftersom priset på fossilbaserat flygbränsle har varit så lågt. Men med de styrmedel som staten framöver planerar att införa så blir flygfotogen dyrare och det ger oss nya möjligheter att bli lönsamma.

Produktion året om

– Vi måste tänka nytt när energimarknaden förändras. Vår verksamhet är väldigt väderberoende. Till följd av den varma vintern tappade vi 30 miljoner kronor i minskad fjärrvärmeförsäljning bara i januari. Visst har den här vintern varit extrem, men för oss som följer väder och temperaturer över tid är klimatförändringen tydlig, säger Karlstads Energis vd Erik Kornfeld.

 

Det varmare klimatet är en av de faktorer som gör produktion av bioflygbränsle intressant.

 

– Vår process kan köras hela året. Om pannan går för fullt mitt under smällkalla vintern så kan man behöva bromsa flygbränsleproduktionen, men annars går produktionen av flygbränsle och fjärrvärme hand i hand. En ny anläggning för biobränsle gör det möjligt att få inkomster på det här sättet under hela året, förklarar Christer Gustavsson.