SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Fjerner olje ved hjelp av skogen

Nyheter 2020-12-11

Et innovativt selskap som viser at det er mulig å gjøre forretninger uten å påvirke klimaet, er Biosorbe. Bedriften har fått hjelp av The Bioeconomy Region til å ta innovasjonen fra laboratoriemiljø til pilotproduksjon gjennom prosjektets kontakter med industrien. Og utviklingen av bedriften bare fortsetter.

 

Ved å benytte seg av naturens egne løsninger har Biosorbe utviklet et biobasert absorberende middel som absorberer olje, men avviser vann. Produktet, GreenAll, brukes til å fjerne oljesøl i vann og på land. En mer miljøvennlig og smidig måte å bekjempe oljeutslipp på, sammenlignet med tradisjonelle metoder.

 

Materialet har unike egenskaper og kan spille en viktig rolle i endrede forurensede miljøer i verden, sier Erik Josephsson, salgssjef og en av grunnleggerne av Biosorbe.

 

DØRÅPNER TIL INDUSTRIEN

Prosjektet The Bioeconomy Region har åpnet dører for dem som vil nå ut med en skogsbasert innovasjon. Sånn ble det for Biosorbe som kunne ta steget fra laboratoriet til pilotproduksjon via prosjektets kontaktnett. I dette tilfellet ble døråpneren Rottneros papirmassebruk, hvor Biosorbe midlertidig har flyttet inn og hvor det er tilgang på råvarer.

 

Skogen kan bidra med mye, og gang på gang ser vi hvilke fantastiske resultater som kan oppnås når bedrifter gir hverandre drahjelp, sier Gunnar Hellerström, innovasjonsrådgiver og prosjektleder i Paper Province, og én av dem i The Bioeconomy Region-prosjektet som har jobbet for å gjøre samarbeidet virkelig.

 

VÆSKEABSORBERENDE

Biosorbes absorbent er utviklet gjennom en prosess som kombinerer cellulose med et antall naturlige komponenter. Metoden er utviklet i samarbeid med forskere på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

 

Vi gjør massen upolar slik at den trekker til seg seg olje i stedet for vann. Det gjør den hydrofobisk. Det innebærer at den for eksempel kan fjerne oljesøl i havet fordi den holder seg flytende og binder oljen uten å absorbere vann, sier Lars-Erik Sjögren, adm. direktør i Biosorbe.

 

Lars-Erik Sjögren og Erik Josephson i Biosorbe. Foto: Biosorbe.

 

RASK UTVIKLING

Siden Biosorbe kom i kontakt med Rottneros Bruk og begynte å fremstille den første prototypen av produktet, har utviklingen for bedriften skjedd med stormskritt. De første kundene har kommet inn, blant annet logistikkselskapet VSV Frakt, som tester absorbentene i sine kjøretøy, samt bygg- og anleggsbedriften Strabag. Også redningstjenesten har vist interesse.

 

Men enda flere interessenter står i kø for å teste det miljøvennlige produktet, og materialene strekker ikke til. Nå er Biosorbe derfor i startgropen med å bygge et eget anlegg i Sunne for å kunne øke volumet. For å få inn kapital til anlegget gikk Biosorbe ut og søkte etter investorer og fikk napp hos fire nye deleiere, blant annet Jula Holding.

 

Vi forsøkte å finne deleiere som kompletterte kompetansen som allerede fantes i selskapet. Jula dukket opp og viste seg å være kjempeinteresserte. Det er ordentlig spennende. De har et sterkt engasjement i energi- og miljøspørsmål og vil selge produktene våre i varehusene sine, sier Lars-Erik Sjögren.

 

FLYTTING TIL VÄRMLAND

I tillegg til at Biosorbe er i ferd med å etablere sitt eget produksjonsanlegg i Värmland, flytter også den administrative delen av virksomheten hit fra Stockholm. Dermed blir det skapt mange nye arbeidsplasser i regionen både på kort og lang sikt.

 

Dette er kjempespennende, og vi har en enorm entusiasme, avslutter Lars-Erik Sjögren.

 

KLAR TIL Å TA NESTE SKRITT? VI HJELPER DEG!
Har du en ide for en bærekraftig innovasjon som du vil teste? Trenger du finansiering eller nye forretningskontakter for å kunne skalere opp virksomheten din? Prosjektet The Bioeconomy Region kan hjelpe deg som innovatør og gründer til å ta neste skritt mot en mer bærekraftig utvikling.