SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Global hållbarhet + regional tillväxt = sant?

Nyheter 2019-05-17

Klimatfrågan och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 befinner sig högt upp på många nationella och internationella agendor idag. Men frågan många ställer sig är: Går det att nå hållbarhetsmålen och samtidigt uppnå regional tillväxt?
-Ja, det gör det, men det finns så klart utmaningar, menar Erik Lagethon, rådgivare inom regional utveckling i Oppland Fylkeskommune och projektmedlem i The Bioeconomy Region.

 

Erik Lagethon, The Bioeconomy Region

Erik Lagethon, rådgivare regional utveckling Oppland fylkes- kommune och projektmedlem i The Bioeconomy Region

Under EU Green Week i Bryssel deltog Erik Lagethon i frukostseminariet “The Sustainable Development Goals and regional growth – Is it possible?” där han presenterade hur Innlandet i Norge använder de globala målen i Agenda 2030 som utgångspunkt för sin regionala utvecklingsstrategi och vilka utmaningar som finns kopplade till det.

 

Vad tar du främst med dig från frukostseminariet?
-Stikkordene fra seminaret er at bærekraftskriteriene er integrerte i hverandre og at man ikke kan velge noen kriterier framfor andre. Man må velge alle, og alle er jevnbyrdige.

 

Vilka är de främsta utmaningarna kopplat till hållbarhetsmålen?
-Det er viktig at prioriteringen av en sektor ikke har negative konsekvenser for andre sektorer. Skal man lykkes er det også avhengig av tverrfaglig forankring på alle nivåer og unngå å arbeide i siloer hver for oss. Det er også viktig av man har gode systemer for å måle og evaluere hvorvidt man har positiv utvikling eller ikke. Man må sørge for at målene får substans og ikke kun blir en måte å grønnvaske seg på.

 

På vilket sätt bidrar projektet The Bioeconomy Region till hållbarhetsmålen i Sverige och Norge?
-Som jeg sa i min presentasjon mener jeg bioøkonomien globalt sett er sentral for å nå mange av bærekraftsmålene både direkte og indirekte. Det er likevel viktig at bioøkonomien er basert på bærekraftig produksjon og forvaltning av naturressursene. Gjennom The Bioeconomy Region bidrar vi til videreutvikling og nyskaping basert på bærekraftig forvaltede skogressurser i The Bioeconomy Region. Vi bidrar til at fornybare produkter når nye markeder og på den måten gir viktige bidrag til å redusere utslipp av klimagasser. Dette vil også bidra til å styrke konkurransekraften for våre små og mellomstore bedrifter og sikre viktige arbeidsplasser i våre regioner.

 

Efter att ha varit på plats under EU Green Week, vad tror du om framtiden i Europa kopplat till Agenda 2030?
-Det jobbes nå aktivt i mange europeiske regioner med hvordan bærekraftskriteriene kan bidra til en bedre framtid. Dette er betryggende og det er viktig at vi klarer å spre gode eksempler og god praksis hvis vi skal lykkes. Det er imidlertid helt avhengig av at vi klarer å mobilisere på lokalt og regionalt nivå. I følge OECD er 69 % av de 169 indikatorene knyttet til bærekraftsmålene avhengig av lokale og regionale tiltak og forpliktelser.