SV / EN / NO
Bioeconomy Region

I4Plastics påvirker industrien i retning av det grønne skiftet

Nyheter 2021-01-27

The Bioeconomy Regions samarbeidspartner i4Plastics jobber med å spre kompetanse om alternativene som finnes innenfor plastindustrien. Et 20-talls bedrifter er knyttet til gruppen.

 

HVA ER DERES HOVEDMÅL OG FORMÅL?

– Vi skal være en relasjonsbygger og påvirke samfunnet rundt oss. Langsiktig er målet å øke konkurransekraften til plastindustrien. Man kan ikke gå inn i fremtiden som for ti år siden. Nå må man ha en bevisst tilnærming til FNs globale bærekraftsmål, sier administrerende direktør Ole Vidar Lyngstad.

Ole Vidar Lyngstad, adm. dir. i den norske gruppen i4Plastics.

 

HVORFOR ER DERE VIKTIGE?

– Vi vil påvirke industrien til å gå i retning mot det grønne skiftet og jobber med å spre kompetansen om alternativene som finnes. Vi viser at de kan bruke resirkulert plast og har kartlagt og listet opp all bioplast som eksisterer, både bionedbrytbar og biobasert samt at vi har laget en liste over alle leverandører.

 

HVORDAN ER DET Å JOBBE MED DETTE?

– Det er spennende. Kundene til medlemsbedriftene er i varierende grad modne for omstillingen. Noen kjenner til utfordringen og de ulike materialene, mens andre tror at det bare er å bytte materialer, så er problemet løst. Dessuten er begrepsforvirringen stor når det gjelder om materialet er biobasert, bionedbrytbart eller begge deler. Det handler mye om kunnskapsoverføring for å tydeliggjøre dette for bedriftene.

 

HVA SYNES DU OM PLAST?

– Plast er blitt et skjellsord i media. Det er viktig at vi kan vise at plast også har mange positive sider. Man kan bare konstatere at behovet for plast er veldig stort. Det er ikke noe man bare slutter å bruke over natten. Men man burde håndtere plasten i produksjonen, og særlig når det gjelder produktets levetid, på en bedre måte enn vi gjør i dag. Det er ikke plasten i seg selv som er problemet, det er plast som slippes ut i naturen.

NYTTIGE RESSURSER OG VERKTØY

Er du klar til å ta neste skritt mot en grønn og bærekraftig utvikling av virksomheten din? Vi kan hjelpe deg på veien! The Bioeconomy Region har et unikt miljø med flere fremtredende forskningsinstitusjoner, testsentre og kunnskapsgrupper som sammen med næringslivet fører både innovasjoner og utvikling fremover.