SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Befaring og informasjon om bærekraftige bygg i tre

Okategoriserade 2020-09-22
Den 22. september 2020 inviterer vi eiendomsutviklere, små og mellomstore bedrifter i byggenæringen, byggmestere og underentreprenører til befaring og informasjon om bærekraftige bygg i tre. Målsettingen er å øke kompetansen på bærekraftig byggeri for offentlige og private byggherrer, samt flere bygg med fokus på miljø, klima, innovasjon og økonomi i samarbeid med næringslivet.
Interreg prosjektet The Bioeconomy Region sammen med Landsbyen Næringshage er arrangør. Spre gjerne invitasjonen til andre i ditt nettverk. Gratis deltakelse. Pga smittevern har vi kun plass til 10 deltagere på befaringen.
Påmelding innen 19.09.2020 til: Lene Nordby Selnes,48109918, lene@landsbyen-nh.no
Ved stor interesse vil det settes opp en ekstra dag til for befaring.
Bygget inneholder til sammen 90 plasser fordelt på 40 institusjonsplasser og 50 boliger med heldøgns omsorg. Boligene er fordelt på bogrupper à 8 eller 9 beboere, hvorav egne bogrupper er tiltenkt demente. I tillegg til boligene vil bygget huse dagtilbud for eldre, lokaler for ergo-/ fysio- /frisklivsavdelingen, hjemmebaserte tjenester og tildelingskontor. Befaring og informasjon v/ Geir Thune og representant fra entreprenører Consto AS.