SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioekonomiriksdagen 2021

Konferanse 2021-12-07

Hur lämnar vi den fossila eran bakom oss? Hur skapar vi tillväxt utan att utarma jordens resurser? Kan vi optimera användningen av förnybara råvaror för livsmedel, material och samhällsbyggande? Hur blir restprodukter en resurs i nya värdekedjor?

 

På Bioekonomiriksdagen lär du dig mer om hur vi kan göra för att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Du får också se att denna omställning öppnar upp nya affärsmöjligheter för entreprenörer och företagare.

 

På Bioekonomiriksdagen får du:

  • Exempel på hur olika aktörer ställer om till en cirkulär och biobaserad produktion genom nya tekniska lösningar och affärsmodeller.
  • Den senaste forskningen och det politiska läget kopplat till bioekonomi.
  • Ta del av expertsamtal om hur vi på bästa sätt ställer om till ett biobaserat och cirkulärt samhälle.

 

I år blir det en digital konferens som sänds från Lund, med särskilt fokus på jordbrukets och livsmedelssektorns potential att bidra till en ökad bioekonomi.