SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bionæringsdagen (online)

Seminar 2020-06-18

Norge har et rikt tilfang av uutnyttede og underutnyttede bioressurser. Ny teknologi åpner store muligheter når det gjelder utvikling av nye produkter basert på biologisk råstoff og restråstoff.

 

På Bionæringsdagen får du høre fra bedrifter som har satset på forskning og utvikling. Du får vite litt om hva som skal til for å lykkes. Du vil også få praktiske råd om hvordan du kan søke støtte fra Forskningsrådet, og du vil få muligheten til å møte forskerne som kan hjelpe deg med å løse utfordringene du jobber med. Velkommen til en inspirerende, spennende og forhåpentligvis nyttig dag.