SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioplast-seminar i Norge

Seminar 2019-09-20

Velkommen til gratis seminar om bioplast!

 

Sted: Eidsverket
Dato: 20. september 2019
Tid: 12:00-16:00

 

Plast er et fantastisk produkt som har store anvendelsesområder i vårt samfunn, men produktet har også en nedside – det er ikke nedbrytbart. Det kan gjenvinnes og brukes til nye formål, plastposer blir blant annet brukt til fremstilling av polyester.

 

Teknologien har kommet så langt at de nye polyester-stoffene som bl. a. brukes i klær er helt unike. Den andre nedsiden ved plast er at det som havner i naturen, følger vassdragene ut i havet og spises av fisk og skalldyr og når til slutt oss på toppen av næringskjeden som mikroplast. Det lages i dag bioplast av fornybare råvarer som sukkerrør, vegetabilske oljer og maisstivelse. Bioplast kan også fremstilles av trevirke.

 

Denne kan være bio-nedbrytbar eller komposterbar, som betyr at den kan brytes ned til jord. Nedbrytbar plast er ikke gjenvinnbar, og vil derfor kunne ødelegge kvaliteten av annen plast som sorteres.

Spørsmålet vi har stilt oss:

Kan våre industribedrifter i regionen nyttiggjøre seg en slik ny plasttype?

Vil en slik produksjon kunne bli lønnsom?

Er det mulig å produsere bio-plast i regionen vår?

Kan vi benytte de store tømmerressursene til dette?

 

Blant foredragsholderen finner vi:

  • Mattias Andersson MSc Chem Eng – Research Institutes of Sweden – RISE Bioeconomy/Biorefining & Energy – Senior Director Business Development
  •  Christian Karl, forsker fra SINTEF, ref SINTEFS rapport om bioplast
  • Dagfinn Hansen fra Emballasjeforeningen
  • Lisa Moen fra Fortum

EU forbyr engangsplast

Plastprodukter beregnet for engangsbruk skal forbys i EU. Forbudet omfatter både plasttallerkener, bestikk og hurtigmatemballasje. Regjeringen varsler forbud mot engangsartikler av plast innen ett år

 

– Jeg ønsker å forby engangsartikler av plast så raskt som mulig, og vi legger nå et løp der enkelte plastartikler kan forbys allerede innen sommeren 2020, sier klimaog miljøminister Ola Elvestuen (V)

 

Påmelding innen 15. september til Aarstein Rebne, SNR – aarreb@lorenskog.kommune.no