SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bygging med tre som klimatiltak

Seminar 2019-05-08

Å benytte tre til bærende konstruksjoner i bygg kan gi store klimagevinster, og dessuten skape marked for økt regional produksjon av byggelementer i tre. Derfor vil det framover komme mål og krav om økt bygging med klimavennlige materialer. På frokostmøtet gis overblikk om temaet og i to parallelle seminar går vi i dybden for fagfolk. Arrangementet er et samarbeid mellom Interregprosjektet rethinking wood! og Klima Østfold.

Onsdag 8. mai 2019. INSPIRIA Science Center, Sarpsborg

 

Program:

08:00 – 08:30 – Registrering og frokost

08:30 – 09:45

• Introduksjon, Siv Jacobsen, Fylkesvaraordfører

• Materialvalg på ulike plannivåer, Bjørn Lier, Trebruk

• Klimaeffekt og potensiell gevinst i byggebransjen, Bård Solem, Eggen Arkitekter

• Still krav og krev dokumentasjon – det er mulig, Eivind Selvig, Civitas

• Spørsmål og svar

 

Fagseminar 10:00 – 12:00, felles lunsj: kl.12:00

 

Parallellsesjon A:
Fra kommuner til kommuner: Erfaringer med massivtrebygg. Halden, Hobøl og Rakkestad fikk midler fra miljødirektoratet til merkostnader ved prosjektering av massivtrebygg. Nå deler de og en entreprenør erfaringene.

Program:

• Klimasats-prosjektet og dagens Klimasatskriterier

• Erfaringene fra A til Å, bl.a.

• FAQ om fordeler, utfordringer og gode løsninger

• Krav i konkurransene og erfaringer • Kompetansedager med speed dating • Betraktninger fra totalentreprenør til kommune: Hva er bra, hva kan forbedres?

Målgruppe: Kommuners eiendom/utbyggingsavd., klimapådrivere og innkjøpere som bistår i bygganskaffelser.

 

Parallellsesjon B:

Materialvalg som del av tiltakene mot lavutslippssamfunnet. Hva kan utbyggere, entreprenører og byggmestere forvente av krav og rammer framover.

Program:

• Bærekraftige materialvalg og gevinst ved bruk av tre, Bård Solem, Eggen Arkitekter

• Hvordan kan byggherrer, entreprenører og byggmestere dokumentere miljøeffektene av å bygge med tre, Eivind Selvig, Civitas

• Samfunnsutvikling og fortetting i Fredrikstad, Espen Eggen, Fredrikstad kommune

• Våre strategier for klima- og miljøvennlige materialvalg, Kjersti Folvik, Aspelin Ramm

• Klima- og miljøambisjoner i Værste eiendom, Trond Delbekk, Værste eiendom

Målgruppe: Private utbyggere, entreprenører og byggmestere