SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Hållbara, alternativa byggkomponenter

Webinar 2022-06-02

Träbaserade produkter, armering och gipsskivor är bara några av de viktiga byggkomponenter som det redan börjar bli en brist på. Byggvärlden står inför en stor problematik kring materialtillgång. Hur hanterar vi problematiken men samtidigt tar tillvara på möjligheten att bygga än mer materialeffektivt och mer hållbart?

 

Tillverka i trä har bjudit in fem företag som kommer presentera sina produkter som är bra alternativ till viktiga byggkomponenter men även mer hållbara alternativ än vad som traditionellt används idag. Välkomna att lyssna till Recoma, Scandinavian Fibre Board, Wood Tube, Klara Byggsystem och Elektroskutt.