SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Hur svårt kan det vara?

Konferanse 2019-05-28

Sedan förbudet att bygga högt i trä togs bort 1994 har den industriella trähusbyggnationen ökat. Men fort går det inte, drygt 20 år efter att förbudet släpptes sker endast drygt 15 procent av nyproduktionen helt eller delvis i trä. Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen anordnar därför en konferens i avsikt att bilda ett värmländskt nätverk för industriellt träbyggande.

Syftet med konferensen är att resonera kring var trösklar och hinder finns för industriellt träbyggande och att skissa på gemensamma lösningar. Under förmiddagen diskuteras varför det går så trögt och eftermiddagen ägnas åt att i workshopform försöka bena ut var i värdekedjan det tar stopp.

 

Trots att Sverige, och inte minst Värmland, till stor del består av skog och att det finns en önskan om större avsättning för virket på hemmaplan går det trögt — varför? Dessutom blir samhällsaktörer alltmer överens om träbyggandets miljö- och kostnadsmässigt positiva effekter. Det finns en framväxande internationell marknad för industriell träbyggnation och Stora Enso bygger nu en fabrik för KL-trä i Grums som invigs den 28 maj i år. Trenderna och möjligheterna ligger alltså i luften.

 

Konferensen är ett led i framtagandet av ett regionalt skogsprogram och sker i samarbete med Region Värmland, projektet The Bioeconomy Region, The Paper Province, Träbyggnadskansliet, föreningen Hållbart byggande i Värmland samt projektet EcoInside.

 

Program

09:00 Inskrivning och kaffemingel

09:30 Inledning. Lars Atterfors, Atterfors consulting

09:45 Paus

09:50 Henrik Sjöberg, stadsarkitekt Karlstad kommun

10:35 Paus

10:40 Karin Löfgren, AIX arkitektfirma

11:25 Paus

11:30 Jörgen Sundhäll, vd ByggDialog

12:15 Sammanfattning, Lars Atterfors

12:30 Lunch

13:30 Workshop utifrån ett antal case. Helen Vogelman, innovationsexpert och Lars Atterfors

14.15 Jessica Becker, Trästad Sverige

14:30 Fika

15:00 Redovisning av workshop

15:50 Regionalt skogsprogram Värmland – Linda Jakobsson, Christina Wikström

16:00 Tack för idag!

 

VAR: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad

NÄR: 28 maj 2019, 09.00-16.00

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 maj 2019