SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Kan skogsindustrins restströmmar bidra till ett grönare stål?

Webinar 2022-02-03

Hur kan industriell symbios vara en framkomlig väg att göra sågverkens biprodukter till en värdefull resurs i stål- och metallindustrins omställning till fossilfria produkter?

 

Det här seminariet presenterar marknadens efterfrågan på grönt stål och stålindustrins planering för omställning. Vi tar också upp  kommersiella tekniker som kan användas för industriell produktion av biokol.

 

Frågan är hur skogs- och träindustrin kan skapa hållbara leverantörskedjor genom stabila leveranser av biprodukter. Detta skulle kunna ge både stabila priser och förutsägbar efterfrågan på årsbasis.

 

Tid: 09.00 – 10.30