SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Klimakonferans i Hallingdal

Konferanse 2022-03-16

Velkommen til den første klimakonferansen i Hallingdal, spesielt for politikere, administrativt ansatte i kommunene og for interesserte fra næringslivet.

 

Ved å delta får du oppdatert kunnskap om klimaendringer og om ansvar og roller som fylket, regionen og kommunene har. Det vil også bli viet tid til næringslivets muligheter i det viktige omstillingsarbeidet og om relevante tilskuddsordninger – både til offentlige og private aktører.

 

På programmet har vi samlet en rekke dyktige og spennende foredragsholdere, og håper du også vil bli med. Klimanettverk Hallingdal, som består av miljøvernrådgiverne i kommunene i Hallingdal, er hovedarrangør. Klimanettverket har fått midler via klimasatsordningen som gjør arrangementet mulig. Hallingdal Næringshage og prosjekt Grønn Vekst Hallingdal er samarbeidspartnere.