SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Medlemsmøte Fremtidsmat: Verktøy for utvikling av sunn mat

Seminar 2019-06-06

Framtida mat bör vara katalysator för innovation och utveckling av mer hälsosamma mat- och dryckeslösningar. Vid detta möte presenterar vi verktyg för utveckling av hälsosam mat. Dessutom kommer det att finnas en kort information om ett projekt för utveckling av framtida förpackningar.

 

Agenda

Regionens muligheter for å bidra til å utvikle fremtidens emballasje 

Monika Svanberg fra Akershus Fylkeskommune leder prosjektet «The Bioeconomy Region». Hun vil  kort informere om prosjektet og om relevante testsentre, vekstprogrammer og forskningsprosjekter for emballasjeutvikling.

 

Verktøy for utvikling av sunn mat 

Vibeke Telle-Hansen (OsloMet) og Ida Synnøve Grini (Nofima) vil presentere et verktøy, utviklet for Fremtidsmat, som kan benyttes av medlemmene i forbindelse med produktinnovasjon og –optimalisering. Verktøyet er et oppslagsverk med objektiv informasjon om ernæring, basert på vitenskapelig dokumentasjon. Verktøyet vil være under stadig utvikling. Vi ønsker tilbakemelding fra alle medlemmer slik at verktøyet skal bli så nyttig som mulig.

 

Matvaretabellen – oppslagsverk og redskap

Hva er matvaretabellen? Hvordan kan tabellen brukes som et verktøy i utviklingsarbeidet i matvareindustrien? Hvordan bør tabellen brukes og hvorfor er den viktig.

v/ Monica Hauger Carlsen fra UiO

 

Lunsj

 

Dato:

6 juni. 09.00-12.00

Sted:

Oslo, OsloMet, Pilestredet 35