SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Nasjonal konferanse for trearkitektur

Konferanse 2019-11-13

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg spesielt mot arkitekter og arkitektstudenter, i tillegg til aktører i byggenæringen, forskningsmiljø og myndigheter. Konferansen har blitt den viktigste møteplassen for samtaler omkring trearkitektur på arkitektens premisser. 

 

Konferansen profil er fremragende trearkitektur, den er faglig uavhengig, og arrangeres hvert år. Målsettingen for Den nasjonale konferansen for trearkitektur er å være en arena hvor alle aktører i byggenæringen fra treet til bygget får faglig påfyll og inspirasjon. Konferansen presentere nye og fremragende prosjekter i Norge og utlandet.

Det store trekkplasteret under årets konferanse er stjernearkitekten Michael Green fra Canada. Green har blitt verdenskjent for budskapet om hvordan byggenæringen kan lykkes med å bygge flere boliger samtidig som man reduserer klimatrusselen.

Les mer her: https://www.trearkitektur.no

 

STED OG DATO

Onsdag 13. november 2019

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

 

KONFERANSEPROGRAM

08.00: Registrering og besøk i utstillingen

 

08.55  Velkommen Rektor Ole Gustavsen ved AHO

 

09.00  Konferanseåpning: (annonseres seinere)

 

09.15   Konferanseinnledning: Konferansier Ove Staubo Munthe-Kaas

 

09.20 KEY NOTE Construction Revolution 
Arkitekt og partner Andrew Waugh i Waugh Thistleton Architects (England)

 

10.00  Architecture oriented and innovative engineering
Sivilingeniør Gaute Mo, presenterer et utvalg av Degree of Freedoms større konstruksjoner i tre

 

10.20  Creating sound and innovative projects 
Arkitekt og partner Thor Olav Solbjør presenterer et utvalg av SAAHA arkitekter sine større konstruksjoner i tre

 

10.40 Pause og besøk i utstillingen

 

11.00 Dialog omkring samarbeidet mellom arkitekt og ingeniør under utvikling av større, avanserte konstruksjoner i tre. Gaute Mo, Thor Olav Solbjør og Andrew Waugh deltar.

 

11.40 Hvorfor unge arkitekter bygger med tre
Møte med fire unge, norske arkitektkontorer som har markert seg med bruk av tre

 

12.40 Lunsj og besøk i utstillingen

 

13.00 Samtaler om arkitekters kunnskapsbehov om tre
Respons fra industrien; Moelven, Alvdal Skurlag, Rothoblaas og WoodCon

 

13.30 KEY NOTE Wood solutions in the New Architecture
Arkitekt, partner og forfatter Michael Green, Michael Green Architecture (Canada)

 

14.30 Presentasjon av World Conference on Timber Engineering  (WCTE 2022)
Av styreleder og professor Anders Q. Nyrud

 

14.45 Presentasjon av fremragende studentprosjekter med tre 
AHO, NTNU, BAS og NMBU

 

16.00 Slutt og besøk i utstillingen