SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Öka takten på klimatneutralt byggande

Seminar 2021-11-24

Klimatkraven på byggnader ökar. Dels stärks kraven på klimatberäkningar med ny lag om klimatdeklarationer och dels ökar marknadens förväntningar på att våra nya byggnader kan göras klimateffektivare, allt oftare med mål att bli klimatneutrala. På seminariet får du ta del av tidiga erfarenheter från klimatberäkningsstugor inom Lokal Färdplan Malmö 2030 och den vägledning för branschens kompetensutveckling som tagits fram ur detta med stöd av SBUF/SIVL.