SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Restströmmar och biprodukter från industriellt träbyggande – kan det få ett ännu högre värde?

Webinar 2021-10-28

Produktutveckling där man utgår från restströmmar, biprodukter och återvunnet material ställer nya krav på både företag och forskning, men det öppnar också upp för nya möjligheter. Häng med oss i vårt utvecklingsarbete –  få nya kunskaper, nya kontakter och visa upp dig själv i ett spännande sammanhang!

 

Trä som material är på många sätt oslagbart. Förnybart och klimatneutralt. Ett material som bär på många historier och för många är ett rikt kulturarv. Det är lätt men ändå hållbart. Vackert och levande. Om vi blir än mer effektiva att nyttja träet till fler högvärdiga produkter så ökar värdet och klimatnyttan.

 

Träbranschen låter inget gå till spillo. Det som blir kvar efter produkttillverkningen, sågspån och andra biprodukter, blir till värme- och elproduktion. Men går det att förädla spillet till ett högre ekonomiskt värde än värme och el? Till möbler, kök, trappor, fönster? Det undersöker och testar vi i Tillverka i trä med hjälp av skickliga produktdesigners och ingenjörer.

 

Välkomna den 28 oktober för att lyssna till hur bransch, designers och kunder resonerar kring mer cirkulära affärsmodeller, återbruk, redesign och trä.