SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Slutkonferens - Collaborations 4 The Future

Konferanse 2022-08-24

Projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia välkomnar dig till konferensen ”Collaborations 4 The Future” den 24 augusti, där vi ska gå på djupet i hur samverkande innovationsaktörer kan hjälpa företag och organisationer att ta nästa steg genom att samarbeta över gränser.Det gränsöverskridande samarbetet skapar nya och unika möjligheter för tillväxt och utveckling.

 

Genom att dela erfarenheter och kunskap kan norska och svenska innovationsaktörer effektivare stötta företag i sina utvecklingsresor.

 

Under en fullspäckad förmiddag identifierar vi bland annat viktiga framgångsfaktorer i samarbetsprojekt som sträcker sig över gränser och vi kommer att titta på lyckade exempel från projektet.

 

Konferensen genomförs fysiskt på plats i Oslo men det går också att delta digitalt.

Dagens program

 • 08.30. Välkommen till slutkonferensen av Bis
 • 08.40. Intro och agenda 
 • Del 1: Metoder för framgångsrika företagscase 
 • 08.50. Industry Entrance Support: Metoder för framgångsrika företagscase.
  Gunnar Hellerström, Paper Province och Lars Gillund, Klosser Innovasjon 
 • 09.05. Industriell symbios för biobaserade restströmmar i stålindustrin (IBIS).
  Thomas Bajer, IUC Dalarna 
 • Del 2: Nyttan av samverkande innovationsaktörer – med fokus på hinder och framgångsfaktorer. 
 • 09.20. Panelsamtal.
  Med Ola Rostad, Tretorget AS, Jan Oscarsson, Innovatum Science Park och Thomas Bajer, IUC Dalarna 
 • 09.50. Kommunikation för framgångsrika projekt.
  Fredrik Nordensson, Region Värmland 
 • 10.00. Paus
 • 10.30. Framgångsfaktorer för gränsöverskridande samverkan.
  Cecilia Nilsson och Annika Daisley, Svinesundskommittén 
 • 10.45. Framgångsrik dialog med politiker.
  Janne Buhaug, Viken Fylkeskommune 
 • Del 3: Hur skapar vi hållbara lösningar för framtiden genom långsiktiga samarbeten? 
 • 10.55. Gränsregionala möjligheter inom skoglig bioekonomi
  Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund och Tore Helge Hansen, Viken Fylkeskommune 
 • 11.20. Panel om framtiden: Hållbara lösningar genom långsiktiga samarbeten
  Janne Buhaug, Viken Fylkeskommune, Dag Hallén, Region Värmland, Øyvind Nordstrand, Innlandet Fylkeskommune, Sandra Sundbäck, Paper Province 
 • 11.45. Projektledarnas hörna
  Sofia Nibblén Berndtsson, Region Värmland och Monika Svanberg, Viken Fylkeskommune 
 • 12.00. Lunch och avslutning

 

Varmt välkommen!