SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Tree2Tower – Nätverksträff där projektet kvarteret Furiren står i fokus

Seminar 2022-05-05

5 maj är det dags för den digitala nätverksträffen för Tree2Tower! Träffen kommer att vara uppdelad i två delar, där den ena delen riktar sig till företag inom den industriella träbyggnadsbranschen och den andra delen om insikter och lärdomar från förprojekteringen.

 

Vid denna digitala nätverksträff kommer ni att få träffa Kopparstadens Bygg- och Utvecklingschef, Johan Appelberg, som kommer bland annat att berätta om deras kommande projekt kvarteret Furiren där sex av flerbostadshusen uppförs med stomme i KL-trä medan det sjunde huset uppförs med stål-/betongstomme.

 

Träffen hålls som en del inom det EU-finansierade projektet IndBygg och är uppbyggd av två block där det första blocket riktar sig till företag inom den industriella träbyggnadsbranschen. Under detta block kommer Johan berätta om det kommande förfrågningsunderlaget för projektet som ska utföras som en utförandeentreprenad.

 

Under det andra blocket är målgruppen representanter från beställarorganisationer och Johan kommer under detta block berätta om de bakomliggande motiven till projektet samt insikter och lärdomar från förprojekteringen.

 

Båda blocken är öppna för alla och det är fritt att anmäla sig till ett eller båda blocken.

Varmt välkommen!
VAR: Digitalt via Zoom och länken skickas ut till alla som anmält sig några dagar innan.
NÄR: 5 maj
TID: Första block, kl. 9.00-10.00. Andra block, kl. 10.00-11.00.
PRIS: Kostnadsfritt