SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Treesearch Progress

Konferanse 2019-05-07

Det här är första gången som konferensen Treesearch Progress anordnas. Här är målet att besökarna ska få höra hur Treesearch kommer att skapa starka och hållbara samarbeten mellan den akademiska och den industriella världen, för att på så sätt göra Sverige till en ledande bioekonomi. Besökarna får också ta del av höjdpunkter inom forskning kring nya material och specialkemikalier från skogen. Konferensen kommer äga rum på Vildmarkshotellet, Kolmården.