SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Värmland - ett framtida nav i svensk skogsnäring

Workshop 2019-08-30

Skogsnäringen i Värmland har stora möjligheter att spela en nyckelroll för innovation och utveckling i regionen. Den har också alla förutsättningar att bli ett nationellt nav för utveckling av den svenska skogsbranschen.

 

Förutsättningarna finns genom starka aktörer och en rad intressanta innovationsområden. Detta öppnar för möjligheterna att utveckla innovationsplattformar kring skogen och skogsindustrins produkter och processer.

 

Workshopen ska ge svar på vilken roll Värmland kan spela och hur vägen dit ser ut.

Vi har bjudit in personer med den kompetens och erfarenhet som krävs för att arbeta med workshopens frågeställningar:

  • Vad krävs för att skogsnäringen i Värmland ska stärka sin roll för innovation och utveckling i regionen? Hur behöver samverkan mellan akademi, näringsliv och politik utvecklas? Hur kan samarbete med aktörer i andra branscher bidra?
  • Inom vilka områden och på vilka sätt kan Värmland bli en nationell hub i utvecklingen av den svenska skogsnäringen?
  • Vad krävs av aktörer på regional och nationell nivå för att nå dit? Vilka initiativ måste tas?

 

Workshopen arrangeras av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Business Värmland, Paper Province och Region Värmland.