SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Key Enabling Technologies for a Sustainable Future – Swedish-Finnish Seminar on Bioeconomy

Konferanse 2021-09-02

Biobaserade produkter som träbyggnader, gröna kemikalier, textilier och förpackningar är områden där Finland och Sverige är framstående och har en stark position. Investeringar görs på bred front inom både produktionskapacitet och forskning och utveckling.

 

För att stödja en hållbar tillväxt inom bioekonomi och övergången till en cirkulär ekonomi, behöver forskning och utveckling inom biobaserade lösningar stärkas ytterligare och konkurrenskraftiga lösningar måste presenteras för marknaden genom nya gränsöverskridande samarbeten.

 

Idag finns det många lovande biobaserade lösningar på laboratorienivå, men det saknas tekniska processer för att skala upp. Genom gemensamma samtal har BioInnovation, Business Finland, CLIC Innovation och Vinnova stöttat utveckling och uppskalning av nyckelteknologier.

 

Den 25 oktober bjuder BioInnovation in till en konferens där du får ta del av resultaten från projektet och andra initiativ inom cirkulär ekonomi i Norden. Konferensen sker via Zoom och det talade språket är engelska.

 

Du hittar mer information och anmälan på BioInnovations webbplats.