SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Kalender

Treforskerdagen

2019-05-06
Forskningsnettverket TREFORSK og Interreg-prosjektet “The Bioeconomy Region” ønsker å invitere til en treforskningsdag! I år vil du i tillegg til å få informasjon om pågående fors...
Les mer

Treesearch Progress

2019-05-07
Det här är första gången som konferensen Treesearch Progress anordnas. Här är målet att besökarna ska få höra hur Treesearch kommer att skapa starka och hållbara samarbeten mellan den akade...
Les mer

Bygging med tre som klimatiltak

2019-05-08
Å benytte tre til bærende konstruksjoner i bygg kan gi store klimagevinster, og dessuten skape marked for økt regional produksjon av byggelementer i tre. Derfor vil det framover komme mål og krav ...
Les mer

Bio-based materials

2019-05-15
För tolfte året i rad anordnas konferensen Bio-based materials. Här får du chansen att träffa innovativa företag som har hittat marknadsandelar med bland annat biobaserade byggblock och kemikali...
Les mer

Byggforum 2019

2019-05-22
Byggforum sätter fokus på hur en mer cirkulär byggprocess kan och ska uppnås. På plats möter du ledande experter, beslutsfattare och företrädare från hela branschen. Konferensen riktar...
Les mer

Skog og Tre-konferansen

2019-05-23
Norges Skogeierforbund og det Norske Skogselskap inviterer skogs-og treindustrien til møteplassen Skog og Tre 2019. Bransjenyheter, inspirerende diskusjoner og interessante møter utloves. Arr...
Les mer

Hur svårt kan det vara?

2019-05-28
Sedan förbudet att bygga högt i trä togs bort 1994 har den industriella trähusbyggnationen ökat. Men fort går det inte, drygt 20 år efter att förbudet släpptes sker endast drygt 15 procent ...
Les mer

Digitalisering av byggenæringen

2019-06-06
Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er en av våre absolutt største næringer. Likevel er digitaliseringen enda ikke kommet opp på det nivået man kunne forventet. Med en stadig endring i betingelser...
Les mer

Skogen som intäktskälla

2019-06-28
I sommar samlas kvinnor i skogsbruket från de nordiska länderna för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling på temat Skogen som intäktskälla. Välkommen att träffa skogsägare, företagare och...
Les mer

European Bioeconomy Scene 2019

2019-07-08
European Bioeconomy Scene anordnas för att bidra till att uppnå en inkluderande och hållbar bioekonomi för Europa. Finlands skogs- och jordbruksministerium och den Europeiska kommissionen anordnar...
Les mer

Plast och samhälle 2019

2019-09-05
Användningen av plast ifrågasätts alltmer. Det ökar behovet av kunskap insikter om platsens roll i ett hållbart samhälle. För att ditt företag eller din organisation ska kunna ta väl underbyg...
Les mer

Bioekonomiriksdagen 2019

2019-10-23
För att hålla klimatförändringarna i schack behöver vi förhindra att jorden värms upp 1,5 grad. Det kan fortfarande gå att nå 1,5-gradersmålet, men för att lyckas krävs det omedelbara, l...
Les mer